Konkurs fotograficzny.

 

Motto: (…) miłość staje się miłosierdziem wówczas, gdy wypada jej przekroczyć ścisłą miarę sprawiedliwości, ścisłą, a czasem nazbyt wąską.

Jan Paweł II – Dives in misericordia (Bogaty w miłosierdzie)

 

Konkurs fotograficzny pod tytułem: „Sprawiedliwość, miłość, miłosierdzie”.

Prace do 5 marca proszę przesyłać na adres bratalbertgorzow@gmail.com. Spośród nadesłanych prac jury wybierze do 30 fotografii, które zostaną wydrukowane w formacie 40×30 cm i pokazane w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w dniach od 14 do 22 marca.
Parametry prac powinny pozwolić na wydruk fotografii w formacie 40 na 30 cm bez wyraźnej straty jakości. Sugerujemy rozdzielczość zdjęć w przedziale od minimalnej 4000 na 3000 pikseli, w formacie jpg lub tiff.
Prace będą wybierane i oceniane przez jury w składzie:
1. Mieszkańcy i pracownicy schroniska – 1 głos,

2. Zarząd Towarzystwa – 1 głos,

3. Pracownicy Wydziału Kultury – 1 głos,

4. Weronika Kurjanowicz – polonistka, działaczka społeczna – 1 głos,

5. Magdalena Jaworska – filozof – 1 głos,

6. Sławomir Sajkowski – artysta fotografik – 1 głos,

7. Krzysztof Matuszak – artysta plastyk – 1 głos.
Ilość prac, na które będą wybrane na wystawę zależeć będzie od ilości nadesłanych prac.
Nagrodami w konkursie będą bony do zrealizowania w sklepach sieci Empik o wartości:

I nagroda – 200 zł

II nagroda – 150 zł

III nagroda – 100 zł

Oraz 11 wyróżnień po 50 zł każda.

Po wystawie będzie można również zabrać wydrukowane prace.

photographer-428388_1920

Comments are closed.