Kalendarium

Kalendarium

 

Kiedy zaczęliśmy spisywać historię naszego Koła, okazało się, że nie wszystko da się od-tworzyć z pełną wiarygodnością. Pewne jest, że u początku inicjatywy powołania koła Towarzystwa Brata Alberta w Gorzowie stał Klub Inteligencji Katolickiej i osoba p. Teresy Klimek i że to ona zespoliła ludzi, którzy w naszym mieście chcieli wcielać w życie ideę Adama Chmielowskiego.

 

1987

25 marzec

Spotyka się w siedzibie KIK-u grupa 28 osób, która określa się jako założycielska Gorzowskiego Koła Towarzystwa Brata Alberta.

Natychmiast rozpoczyna starania o zarejestrowanie Koła przez miejscowe władze administracyjne.

15 maj

Uzyskuje rejestrację w Urzędzie Miejskim jako 9 koło TBA w Polsce.

Zostaje powołany zarząd w składzie: ks. Alfred Pożoga – prezes, wiceprezesi – Roman Bałdych i Jadwiga Ostrowska, sekretarz – Weronika Kurjanowicz, skarbnik – Stanisława Wiśniewska; adresu Kołu użyczyła Weronika Kurjanowicz.

28 maj

Jako główne zadania Koła sformułowano: pozyskiwanie sprzymierzeńców i nowych członków, gromadzenie funduszy oraz znalezienie lokalu na schronisko dla mężczyzn.

Uruchomiono magazyn darów w prywatnym mieszkaniu p. Barbary Borowiak

Rozpoczyna się pomoc bezdomnym poprzez kuratorów sądowych dla dorosłych oraz bezpośrednio (rozdawanie odzieży i paczek żywnościowych, kierowanie do pobliskich schronisk Brata Alberta.

Trwają energiczne poszukiwania lokalu na schronisku.

 

1988

1 sierpień

Wiceprezydent miasta wyraża zgodę na użytkowanie przez Koło opuszczonego, przeznaczonego do rozbiórki budynku przy ul. Jerzego 23.

Funkcję prezesa powierza się p. Teresie Klimek (ks. Pożoga zostaje przeniesiony).

listopad

Podjęto ogromny wysiłek oczyszczenie, uporządkowania i adaptacji otrzymane obiektu

Prace prowadzili harcerze i pierwsi pracownicy oraz członkowie Towarzystwa Dom był nieużytkowany, należało zatem najpierw usunąć różne nieczystości i w ogóle oczyścić teren.

 

1989

Dom zostaje urządzony i wyposażony dzięki pracy i pomocy ofiarodawców oraz Zarządu Głównego Towarzystwa.

Zatrudniono pierwszą trzyosobową grupę ekipę pracowników – Arkadiusz Siwek, Dariusz Obiegło i Adam Wojtysiak. Spośród nich na kierownika został wyznaczony Arkadiusz Siwek

Arkadiusz Siwek zostaje wysłany do schroniska w Poznaniu celem zapoznania się z pracą takich przytulisk,

 

6 październik

Przyjęty zostaje pan Grzegorz – pierwszy mieszkaniec przytuliska (jeszcze nieoficjalnie, ale wymagała tego jego sytuacja).

21 listopad

Odbywa się poświęcenie Domu przez bpa Pawła Sochę.

1990

2 listopad

Dzień skupienia w Domu Brata Alberta.

Odbywa się dalsze remontowanie pomieszczeń i organizacja życia w Domu

1 grudzień

Odszedł ze stanowiska kierownika Domu Arkadiusz Siwek.

Dariusz Obiegło urządza przed Domem ogródek kwiatowy, który staje się jego wizytówką

Poszukuje się nowych sponsorów.

30 wrzesień

Kierownikiem Schroniska zostaje Dariusz Obiegło.

Rekolekcje w Rokitnie (24 uczestników).

1991

Pierwsza pielgrzymka mieszkańców do Lichenia. Wejdzie ona potem na stałe do tradycji Domu.

 

1992

Maj

Zostaje wykonana – głównie dzięki pracy mieszkańców – kaplica i odbywa się jej po-święcenie przez Biskupa Ordynariusza.

Rozpoczyna się praca duchowa z mieszkańcami.

Do tradycji wchodzą uroczyste śniadania wielkanocne i wieczerze wigilijne.

1993

Powiększono zespół pracowników o księgową. (co wynikło z rozszerzenia się zadań administracyjnych oraz zakresu pomocy dla mieszkańców)

 

1994

Obowiązki kucharza pełni mieszkaniec rzadkiej u nas narodowości – Peruwiańczyk.

Cały wysiłek i energia skupia się na remontach, których teraz wymaga Dom.

Chrzest mieszkańca przez biskupa Adama Dyczkowskiego.

Zakupiono na specjalną dotację z Ministerstwa samochód dostawczy (używany).

 

1995

Rozpoczęły się starania o pozyskanie nowego budynku (przy ul. Strażackiej)

Nasz mieszkaniec uczestniczy w audycjach lokalnego radia o uzależnieniach

Zostają zainstalowane ogrzewane namioty na dziedzińcu dla zwiększenia ilości miejsc.

W Schronisku pojawia się pierwszy komputer.

Mieszkańcy Domu pomogli KIK-owi w wybudowaniu i wystrojeniu ołtarza na Boże Ciało.

Mieszkaniec Domu przyjmuje sakrament Bierzmowania udzielony mu przez biskupa Pawła Sochę.

 

1996

31 lipiec

Otrzymujemy formalne zezwolenie na użytkowanie obiektu przy ul. Strażackiej 66.

31 sierpień

Zawarto umowę z Zarządem Miasta o otrzymywanie dotacji w zamian za świadczenie usług w zakresie opieki nad bezdomnymi.

Schronisko zaczęło regularnie wydawać obiady na zewnątrz, również zaczęło dzielić się otrzymywanymi darami, udzielając pomocy rodzinom ubogim, dowożąc żywność i odzież.

Osoby z zewnątrz mogą korzystać z kąpieli, dezynfekcji i otrzymać czystą odzież.

Na terenie przekazanej nam do użytkowania opuszczonej leśniczówki w Płomykowie zorganizowano nieodpłatny obóz letni dla 25 dzieci.

Trwa adaptacja i urządzanie obiektu przy ul. Strażackiej.

Pojawiają się w schronisku na praktyce klerycy z seminarium duchownego..

 

1997

Klerycy po raz drugi odbywają u nas praktykę.

Wprowadzono pracownika socjalnego do spraw mieszkańców.

1 marzec

Ostatni mieszkaniec starego schroniska został przeniesiony na ul. Strażacką

lato

Zaproszono kobiety z dziećmi z Podhala dotkniętego powodzią (dwa turnusy); zapewniono im nieodpłatny pobyt, dzieciom zorganizowano zajęcia; zebrano dary dla poszkodowanych. Mieszkańcy w tym czasie przenoszą się do leśniczówki w Płomykowie.

W Schronisku znowu są na praktykach klerycy z Paradyża. Będzie to podtrzymywane przez kilka następnych lat.

Udzielano doraźnej pomocy rodzinom wielodzietnym oraz dzieciom z rodzin patologicznych

Mieszkańcy świadczyli pomoc w postaci prac fizycznych na rzecz instytucji charytatywnych (np., hospicjum, dom dziecka).

Wigilia dla 80 osób, na którą zaproszono również bezdomnych spoza Schroniska: zapewniono im noclegi i wyżywienie przez cały okres świąteczny.

 

1998

Kontynuowano pomoc osobom dochodzącym z zewnątrz.

Wykonano wymianę stolarki drzwiowej oraz okiennej.

Zorganizowano w Domu pierwsze pełne rekolekcje dla mieszkańców (z inicjatywy ks. Grządki).

W Schronisku gotowano posiłki dla ochronki prowadzonej przez baptystów.

Rozpoczęły się zbiórki uliczne prowadzone przez młodzież, które później przekształciły się w „Zielonego Mikołaja”.

 

1999

Z naszego Domu po raz pierwszy poszedł mieszkaniec do służby wojskowej.

Nasz mieszkaniec zawarł ślub w kościele oo. Oblatów (i dotąd pozostaje w związku).

10 styczeń

W Schronisku gościł bp Paweł Socha, który odprawił mszę św. (jeszcze w jadalni, gdyż nie było kaplicy) i zjadł wspólnie z mieszkańcami kolację

17 styczeń

Prezeska Koła otrzymuje medal „Człowiek człowiekowi” jako znak uznania za prowadzone przez Towarzystwo schronisko.

Od 18 stycznia

odbywa się kompleksowe badanie prawidłowości działania Koła prze Zarząd Główny.

Otrzymujemy darowiznę od Diaconisches Werk z Frankfurtu w wysokości 20.000 DM.

Również kwotę 5.000 DM od Senioren Union der CDU z Brandenburgii.

Unia Wolności, jako jedyna partia przekazała na rzecz Schroniska dochód z balu charytatywnego.

Powstaje „Księga trzeźwości”.

Rodzi się pierwszy film dokumentalny o Schronisku, którego autorem jest Piotr Kuśmider.

W kuchni zamontowano dużą patelnię elektryczną oraz duży piec nadmuchowy, co ogromnie usprawni kotowanie obiadów.

21 październik

Prezesem Koła został Stanisław Żytkowski.

2000

Zostaje uruchomiona infolinia działająca przez całą dobę. Pozwala to uzyskać informacje i porady na temat pomocy świadczonej bezdomnym na terenie woj. lubuskiego.

Powstaje gabinet pielęgniarsko-lekarski.

Zakupiono lodówkę o dużej pojemności.

Przeprowadzono remont w pomieszczeniach gospodarczych na piętrze, również kory-tarzy oraz zagrożonej części dachu.

Zorganizowano kolonie dla dzieci w Korytowie (2 turnusy).

Odbył się festyn w dniu Święta Brata Alberta.

Pielgrzymka do Lichenia (mieszkańców, pracowników i członków koła).

Dokonano estetyzacji terenu zielonego przy Schronisku.

Zakupiono nowy obiekt przy ul, Strażackiej 63 z przeznaczeniem na mieszkania chronione.

5 – 6 grudzień

Kolejna kwesta uliczna pod nazwą „Zielony Mikołaj”..

 

2001

Powstają zakresy obowiązków, regulaminy, rozkłady dnia w Schronisku.

Wprowadzono zakaz palenia papierosów w Schronisku; na ten cel uruchamia się „letnią palarnię”.

Zatrudniono jako stałego pracownika pielęgniarkę.

Wyremontowano łazienki z natryskami, odmalowano korytarz i pokoje mieszkalne w obiekcie niedawno nabytym.

Wprowadzono tzw. mieszkania chronione, gdzie mieszkańcy mają większą samo-dzielność (zakwaterowano 5 osób) i przechodzą swoistą próbę wychodzenia z kryzy-su przed pełnym usamodzielnieniem się.

Rozwój różnych klubów (np. Klub Miłośników Sportu).

Pierwszy w Polsce turniej piłki nożnej halowej dla pracowników i mieszkańców schronisk dla bezdomnych.

Mieszkańcy podejmują prace poza Schroniskiem bez dozoru.

W dalszym ciągu funkcjonuje infolinia do spraw osób bezdomnych.

Pielgrzymka do Lichenia i Gniezna.

Kolonie letnie dla dzieci z rodzin niedostosowanych społecznie po raz drugi (75 osób).

Dokonano wymiany term gazowych oraz remontu sieci gazowej.

Kuchnia w dalszym ciągu przygotowuje posiłki dla osób bezdomnych i potrzebujących spoza Schroniska.

Z corocznej zbiórki „Zielony Mikołaj” wpłynęło 3.150,- zł.

Tradycyjny festyn w święto Brata Alberta.

 

2002

Uroczyście obchodzono 15-lecie istnienia Koła. W Teatrze zostaje wystawiona sztuka na podstawie tekstów naszego mieszkańca Piotra Stańczyka z muzyką Emiliana Proroka (opiekuna w Schronisku) w reżyserii aktora i członka Koła Artura Nełkowskiego.

Po raz kolejny organizujemy kolonie letnie dla dzieci z rodzin ubogich i niedostosowanych społecznie.

Kolejna edycja ogólnopolskiego turnieju piłki nożnej (7 drużyn); impreza wzbogacona zwiedzaniem Gorzowa.

Tradycyjna pielgrzymka do Lichenia.

Pielgrzymka trzeźwości do Rokitna.

Otrzymujemy w formie darowizny samochód osobowy na użytek przewozu mieszkańców.

Dożywianie dla dzieci w świetlicy prowadzonej przez Kościół Baptystów.

Wykonuje się remonty w budynku i podniesienie estetyki otoczenia.

Tradycyjny festyn z okazji święta Brata Alberta odbywa się pod hasłem „Razem możemy więcej” Na festyn zostają zaproszeni mieszkańcy dzielnicy.

Kwestuje „Zielony Mikołaj”.

 

2003

Rodzi się pomysł, by mieszkańcy Schroniska pracowali w schronisku dla zwierząt. Zarząd podejmuje rozmowy z miastem oferując przejęcie przez Koło prowadzenia schroniska dla zwierząt.

Jest kontynuowana działalność informacyjna przez infolinię.

21 styczeń

Zmarł mieszkaniec i wolontariusz Marek Pietrzyk, który miał szczególny wkład w życie Schroniska przez długi czas zajmując się sprawami zaopatrzenia i obsługą samochodu. Miał wielki talent do pozyskiwania darów.

Nadal prowadzone są mieszkania chronione.

Powtarzamy kolonie letnie dla dzieci szczególnej troski.

Odbywa się tradycyjna pielgrzymka do Lichenia.

Piesza pielgrzymka trzeźwości do Rokitna.

Zakupiono samochód dostawczy.

Publikacja okolicznościowa „Gazeta Brata Alberta” – wydana dzięki pomocy redakcji Rzeczpospolitej (bezpłatny druk) i Gazety Wyborczej (skład i redakcja).

10 październik

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Koła..

13 grudzień

Koło uzyskuje odrębną osobowość prawną i zostaje wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego.

Kwestuje – jak co roku – „Zielony Mikołaj”.

 

2004

Koło uzyskuje status organizacji pożytku publicznego – rusza kampania zachęcania do odpisów 1% od podatku dochodowego.

W budynku gospodarczym uruchomiono noclegownię, w związku z czym wdrożony zostaje trzystopniowy system pracy z podopiecznymi: noclegownia – schronisko – mieszkania chronione (później nazwa zmieniona na treningowe). System uzależnia rodzaj świadczonej pomocy i standard opieki od własnego zaangażowania podopiecznego w proces wychodzenia z bezdomności.

Wdraża się program terapeutyczny w ramach Klubu Integracji Społecznej; rozpoczęto pracę nad reintegracją społeczną indywidualnie oraz w grupach wsparcia.

Zorganizowano zawody wędkarskie dla mieszkańców.

Zakupiono przepływowe ogrzewanie wody w Schronisku.

Podjęto współpracę z Sądem – 15 osób odpracowało w Schronisku karę ograniczenia wolności.

Nawiązano współpracę z kuratorami sądowymi dla dorosłych.

Zaczęto wprowadzać bardziej profesjonalne działania w środowisku osób bezdomnych (przy pomocy zawodowych terapeutów).

Kolejna edycja turnieju piłki nożnej (uczestniczyło 9 zespołów).

Tradycyjna pielgrzymka do Lichenia

Do Schroniska przychodzą pierwsi poborowi, którzy odbywają wojsko w naszej Placówce.

„Zielony Mikołaj” uzbierał 10.393 zł.

 

2005

Pielgrzymka mieszkańców i pracowników do Paradyża i Rokitna.

Nasza drużyna wyjeżdża do Łodzi na turniej tenisa stołowego.

4-dniowa pielgrzymka do Lichenia.

Mieszkańcy otrzymują możliwość zwiedzenia Sejmu..

V ogólnopolski turniej piłki nożnej dla osób bezdomnych

Nasz mieszkaniec zostaje przyjęty na studia prawnicze do Poznania..

Działa Klub Integracji Społecznej, a w ramach zajęć nieobowiązkowych – kluby zainteresowań.

Zorganizowano poradnictwo prawne dla mieszkańców.

Zbiórka „Zielonego Mikołaja” przyniosła 11.300 zł.

 

2006

1 kwiecień

Kierownikiem schroniska zostaje Sylwia Krasińska.

Uruchomiono stronę internetową Koła Gorzowskiego

VI edycja Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Nożnej Halowej (7 drużyn).

W mieszkaniach chronionych uruchomiono 7 miejsc.

11 mieszkańców usamodzielniło się: (uzyskali oni pracę i wynajęli pokoje).

X pielgrzymka do Lichenia.

Przedstawiciele naszego Koła zasadzili na terenie miasta drzewko.

Dokonano remontu pomieszczeń noclegowni.

Zbiórka „Zielonego Mikołaja przyniosła 9.879,20 zł.

 

2007

Zostaje zlikwidowane szambo i następuje podłączenie do kanalizacji miejskiej.

Przedstawiciele Towarzystwa docierają do bezdomnych znajdujących się poza Schroniskiem, co połączone było z wyjaśnianiem roli i oferty Domu oraz liczeniem osób bezdomnych.

8 – 10 październik

XI pielgrzymka do Lichenia, a na szlaku wycieczki do pobliskich miejsc kultu (Rokitno, Paradyż, klasztor sercjanów w Puszczykowie) oraz obiektów zabytkowych (Kostrzyn, MRU) i miejscowości wypoczynkowych nad morzem i na wyspie Wolin (8 -10.10).

Organizacja turnieju piłkarskiego.

Udział mieszkańców w spektaklach teatralnych i seansach filmowych.

Obchody XX-lecia Koła. W ramach obchodów na przełomie marca i kwietnia po raz pierwszy organizujemy Tydzień Kultury z Bratem Albertem.

Kwesta „Zielony Mikołaj daje 10.628.o9 zł.

2008

Na posesji schroniska urządzono kącik rekreacyjny z oczkiem wodnym (wykonał mieszkaniec)

Wprowadzono cotygodniowe porady lekarskie w Schronisku z udziałem lekarza pierwszego kontaktu.

Do pracy w Schronisku przychodzą kolejni poborowi.

Przeprowadzono kompleksowy remont jadalni, korytarza dolnego, ganku, łazienki, kuchni, umywalni, pomieszczeń magazynowych, pokoi mieszkalnych.

Remont dachu na budynku schroniska.

W budynku mieszkań treningowych uruchomiono świetlicę i wyremontowano 3 pokoje.

29 wrzesień – 1 październik

Pielgrzymka do miejsc kultu maryjnego i sanktuarium Ecce Homo

11 – 25 kwiecień

Tydzień Kultury z Bratem Albertem (po raz drugi).

Kwestuje „Zielony Mikołaj”, zbiórka przynosi 17.132,28 zl.

 

2009

Nastąpiła intensyfikacja szkolenia pracowników Schroniska (udział w spotkaniu kierowników placówek w Kazimierzu, rekolekcjach w Częstochowie oraz w szkoleniach z zakresu integracji społecznej).

Zatrudnienia w schronisku rzecznika osoby bezdomnej.

W okresie letnim remont całości noclegowni, w tym odgrzybianie ścian (wykonany przez mieszkańców).

19 – 29 marzec  

Po raz trzeci organizujemy Tydzień Kultury z Bratem Albertem.

30 wrzesień

Pielgrzymka do Lichenia.

2 – 4 grudzień

Zbiórka „Zielonego Mikołaja” daje kwotę 9.179 zł

 

2010

5 – 6 październik

Tegoroczna pielgrzymka prowadzi do Cudownego Obrazu Matki Bożej Łaska-wej w Krzeszowie.

Tydzień Kultury z Bratem Albertem (odbył się w zmienionych terminach z powodu katastrofy smoleńskiej i ogłoszenia żałoby narodowej.

1 – 3 grudzień

Jak co roku odbywa się zbiórka „Zielony Mikołaj”.

 

2011

Mieszkańcy adaptują pomieszczenia na poddaszu budyniu mieszkań treningowych na kaplicę.

16 kwiecień

Poświęcenie kaplicy przez biskupa Pawła Sochę i powitanie kopii obrazu Adama Chmielowskiego „Ecce Homo” wraz z relikwiami św. Bernardyny.

16 – 30 kwiecień

W ramach peregrynacji obraz odwiedza 6 gorzowskich parafii.

17 czerwiec

Obchody Dnia Patrona: tradycyjny festyn i w jego ramach skecze, monologi, piosenki – w wykonaniu mieszkańców oraz pracowników (niektóre nawet ich autorstwa).

14 – 17 wrzesień

Mistrzostwa Kół Towarzystwa w Piłce Nożnej w ośrodku na Długim i spotkanie kierowników schronisk.

Rozpoczęcie przygotowań do uroczystych obchodów 25-lecia naszego Koła.

Przez cały rok trwają poważne remonty w obiekcie mieszkań treningowych, m.in. remont dachu.

Listopad

Uroczyste obchody 30-lecia istnienia Towarzystwa z udziałem naszych przedstawicieli.

5 – 7 grudzień

Tradycyjna zbiórka „Zielony Mikołaj”’