Kalendarium

Kiedy zaczęliśmy spisywać historię naszego Koła, okazało się, że nie wszystko da się od-tworzyć z pełną wiarygodnością. Pewne jest, że u początku inicjatywy powołania koła Towarzystwa Brata Alberta w Gorzowie stał Klub Inteligencji Katolickiej i osoba p. Teresy Klimek i że to ona zespoliła ludzi, którzy w naszym mieście chcieli wcielać w życie ideę Adama Chmielowskiego – późniejszego Brata Alberta. W tym czasie komunistyczne władze nie wyrażały zgody na używanie w nazwie Towarzystwa im. Brata Alberta.

Kalendarium stanowi tylko szkic najważniejszych wydarzeń w poszczególnych latach naszej pracy. Szczegóły można odnaleźć w naszych corocznych sprawozdaniach opisowych zamieszczonych w menu Stowarzyszenie, w zakładce Sprawozdania Koła.

1987

 • 25 marzec – spotyka się w siedzibie KIK-u grupa 28 osób, która określa się jako grupa założycielska Gorzowskiego Koła Towarzystwa im. Adama Chmielowskiego.
 • 1 kwietnia – uchwałą zarządu głównego Towarzystwa powołane zostaje Koło Gorzowskie i natychmiast rozpoczyna starania o zarejestrowanie Koła przez miejscowe władze administracyjne.
 • 15 maj – Koło uzyskuje rejestrację w Urzędzie Miejskim jako 9 koło Towarzystwa w Polsce.
 • Zostaje powołany zarząd w składzie: ks. Alfred Pożoga – prezes, wiceprezesi – Roman Bałdych i Jadwiga Ostrowska, sekretarz – Weronika Kurjanowicz, skarbnik – Stanisława Wiśniewska; adresu Kołu użyczyła Weronika Kurjanowicz.
 • 28 maj – jako główne zadania Koła sformułowano: pozyskiwanie sprzymierzeńców i nowych członków, gromadzenie funduszy oraz znalezienie lokalu na schronisko dla mężczyzn.
 • Uruchomiono magazyn darów w prywatnym mieszkaniu p. Barbary Borowiak
 • Rozpoczyna się pomoc bezdomnym poprzez kuratorów sądowych dla dorosłych oraz bezpośrednio (rozdawanie odzieży i paczek żywnościowych, kierowanie do pobliskich schronisk Brata Alberta.
 • Trwają energiczne poszukiwania lokalu na schronisku.

1988

 • 1 sierpień – wiceprezydent miasta wyraża zgodę na użytkowanie przez Koło opuszczonego, przeznaczonego do rozbiórki budynku przy ul. Jerzego 23.
 • Funkcję prezesa powierza się p. Teresie Klimek (ks. Pożoga zostaje przeniesiony).
 • listopad – podjęto ogromny wysiłek na oczyszczenie, uporządkowanie i adaptację otrzymanego obiektu.
 • Prace prowadzili harcerze i pierwsi pracownicy oraz członkowie Towarzystwa. Budynek był nieużytkowany, należało zatem najpierw usunąć różne nieczystości i w ogóle oczyścić teren.

1989

 • Dom zostaje wyremontowany, urządzony i wyposażony dzięki pracy i pomocy ofiarodawców oraz Zarządu Głównego Towarzystwa.
 • Zatrudniono pierwszą trzyosobową grupę ekipę pracowników – Arkadiusz Siwek, Dariusz Obiegło i Adam Wojtysiak. Spośród nich na kierownika został wyznaczony Arkadiusz Siwek.
 • Arkadiusz Siwek zostaje wysłany do schroniska w Poznaniu celem zapoznania się z pracą takich przytulisk.
 • 6 październik – przyjęty zostaje pan Grzegorz – pierwszy mieszkaniec schroniska, jeszcze nieoficjalnie, ale wymagała tego jego sytuacja.
 • 21 listopad – odbywa się poświęcenie Domu przez bpa Pawła Sochę.

1990

 • Przez cały rok odbywa się dalsze remontowanie pomieszczeń i organizacja życia w Domu
 • Dariusz Obiegło urządza przed Domem ogródek kwiatowy, który staje się jego wizytówką
 • Poszukuje się nowych sponsorów.
 • Rekolekcje w Rokitnie (24 uczestników).
 • 2 listopad – dzień skupienia w Domu Brata Alberta.
 • 1 grudzień – odszedł ze stanowiska kierownika Domu Arkadiusz Siwek, kierownikiem Schroniska zostaje Dariusz Obiegło.

1991

Pierwsza pielgrzymka mieszkańców do Lichenia. Wejdzie ona potem na stałe do tradycji Domu.

1992

 • Maj – zostaje wykonana – głównie dzięki pracy mieszkańców – kaplica i odbywa się jej poświęcenie przez Biskupa Ordynariusza.
 • Rozpoczyna się praca duchowa z mieszkańcami.
 • Do tradycji wchodzą uroczyste śniadania wielkanocne i wieczerze wigilijne.

1993

 • Powiększono zespół pracowników o księgową, co wynikło z rozszerzenia się zadań administracyjnych oraz zakresu pomocy dla mieszkańców.

1994

 • Obowiązki kucharza pełni mieszkaniec rzadkiej u nas narodowości – Peruwiańczyk.
 • Cały wysiłek i energia skupia się na remontach, których wymaga Dom, z uwagi na ciągłe zagrożenie katastrofą – budynek był przeznaczony do rozbiórki.
 • Chrzest mieszkańca przez biskupa Adama Dyczkowskiego.
 • Zakupiono na specjalną dotację z Ministerstwa samochód dostawczy (używany).

1995

 • Rozpoczęły się starania o pozyskanie nowego budynku po byłym przedszkolu przy ul. Strażackiej)
 • Nasz mieszkaniec uczestniczy w audycjach lokalnego radia o uzależnieniach
 • Zostają zainstalowane ogrzewane namioty na dziedzińcu dla zwiększenia ilości miejsc.
 • W Schronisku pojawia się pierwszy komputer.
 • Mieszkańcy Domu pomogli KIK-owi w wybudowaniu i wystrojeniu ołtarza na Boże Ciało.
 • Mieszkaniec Domu przyjmuje sakrament Bierzmowania udzielony mu przez biskupa Pawła Sochę.

1996

 • 31 lipiec – otrzymujemy formalne zezwolenie na użytkowanie obiektu przy ul. Strażackiej 66.
 • 31 sierpień – zawarto umowę z Zarządem Miasta na otrzymywanie dotacji w zamian za świadczenie usług w zakresie opieki nad bezdomnymi – w związku z zawartą umową miasto likwiduje własną noclegownię.
 • Schronisko zaczęło regularnie wydawać obiady na zewnątrz, również zaczęło dzielić się otrzymywanymi darami, udzielając pomocy rodzinom ubogim, dowożąc żywność i odzież.
 • Osoby z zewnątrz mogą korzystać z kąpieli, dezynfekcji i otrzymać czystą odzież.
 • Na terenie przekazanej nam do użytkowania opuszczonej leśniczówki w Płomykowie zorganizowano nieodpłatny obóz letni dla 25 dzieci.
 • Trwa adaptacja i urządzanie obiektu przy ul. Strażackiej.
 • W czasie wakacji pojawiają się w schronisku na praktyce klerycy z seminarium duchownego.

1997

 • 1 stycznia – oficjalnie rusza schronisko na Strażackiej.
 • 1 marzec – ostatni mieszkaniec starego schroniska został przeniesiony na ul. Strażacką
 • Wprowadzono pracownika socjalnego do spraw mieszkańców.
 • Lato – zapraszamy kobiety z dziećmi z Podkarpacia dotkniętego powodzią (dwa turnusy); zapewniono im nieodpłatny pobyt, dzieciom zorganizowano zajęcia; zebrano dary dla poszkodowanych. Mieszkańcy w tym czasie przenoszą się do leśniczówki w Płomykowie.
 • W Schronisku znowu są na praktykach klerycy z Paradyża. Będzie to podtrzymywane przez kilka następnych lat.
 • Udzielano doraźnej pomocy rodzinom wielodzietnym oraz dzieciom z rodzin patologicznych
 • Mieszkańcy świadczyli pomoc w postaci prac fizycznych na rzecz instytucji charytatywnych (np., hospicjum, dom dziecka).
 • Wigilia dla 80 osób, na którą zaproszono również bezdomnych spoza Schroniska: zapewniono im noclegi i wyżywienie przez cały okres świąteczny.

1998

 • Kontynuowano pomoc osobom dochodzącym z zewnątrz.
 • Wykonano wymianę stolarki drzwiowej oraz okiennej.
 • Zorganizowano w Domu pierwsze pełne rekolekcje dla mieszkańców z inicjatywy ks. Grządki.
 • W Schronisku gotowano posiłki dla ochronki prowadzonej przez baptystów.
 • Odbyła się pierwsza zbiórka uliczna prowadzona przez młodzież szkolną w zielonych strojach, która została nazwaną zbiórką „Zielonego Mikołaja”.

1999

 • Z naszego Domu po raz pierwszy poszedł mieszkaniec do służby wojskowej.
 • Nasz mieszkaniec zawarł ślub w kościele oo. Oblatów (i dotąd pozostaje w związku).
 • 10 styczeń – w Schronisku gościł bp Paweł Socha, który odprawił mszę św. (jeszcze w jadalni, gdyż nie było kaplicy) i zjadł wspólnie z mieszkańcami kolację
 • 17 styczeń – prezeska Koła otrzymuje medal „Człowiek człowiekowi”, jako znak uznania za prowadzone przez Towarzystwo schronisko.
 • Od 18 stycznia odbywa się kompleksowe badanie prawidłowości działania Koła prze Zarząd Główny.
 • Otrzymujemy darowiznę od Diaconisches Werk z Frankfurtu w wysokości 20.000 DM.
 • Również kwotę 5.000 DM od Senioren Union der CDU z Brandenburgii.
 • Unia Wolności, jako jedyna partia przekazała na rzecz Schroniska dochód z balu charytatywnego.
 • Powstaje „Księga trzeźwości”.
 • Rodzi się pierwszy film dokumentalny o Schronisku, którego autorem jest Piotr Kuśmider.
 • W kuchni zamontowano dużą patelnię elektryczną oraz duży piec nadmuchowy, co ogromnie usprawni kotowanie obiadów.
 • 21 październik – prezesem Koła został Stanisław Żytkowski.

2000

 • Zostaje uruchomiona infolinia działająca przez całą dobę. Pozwala to uzyskać informacje i porady na temat pomocy świadczonej bezdomnym na terenie woj. lubuskiego.
 • Powstaje gabinet pielęgniarsko-lekarski.
 • Zakupiono lodówkę o dużej pojemności.
 • Przeprowadzono remont w pomieszczeniach gospodarczych na piętrze, również korytarzy oraz zagrożonej części dachu.
 • Zorganizowano kolonie dla dzieci w Korytowie (2 turnusy).
 • Odbył się festyn w dniu Święta Brata Alberta.
 • Pielgrzymka do Lichenia (mieszkańców, pracowników i członków koła).
 • Dokonano estetyzacji terenu zielonego przy Schronisku.
 • Zakupiono nowy obiekt przy ul, Strażackiej 63 z przeznaczeniem na mieszkania chronione.
 • 5 – 6 grudzień – kolejna kwesta uliczna pod nazwą „Zielony Mikołaj” – zebrano 3.000 zł.

 2001

 • Powstają zakresy obowiązków, regulaminy, rozkłady dnia w Schronisku.
 • Wprowadzono zakaz palenia papierosów w Schronisku; na ten cel uruchamia się palarnię w altanie na zewnątrz.
 • Zatrudniono jako stałego pracownika pielęgniarkę.
 • Wyremontowano łazienki z natryskami, odmalowano korytarz i pokoje mieszkalne w obiekcie niedawno nabytym.
 • W nowo kupionym budynku na Strażackiej 63 uruchomiono tzw. mieszkania treningowe, gdzie mieszkańcy mają większą samodzielność (zakwaterowano 5 osób) i przechodzą swoistą próbę wychodzenia z kryzysu przed pełnym usamodzielnieniem się.
 • Rozwój różnych klubów (np. Klub Miłośników Sportu).
 • Tradycyjny festyn w święto Brata Alberta.
 • Pierwszy w Polsce turniej piłki nożnej halowej dla pracowników i mieszkańców schronisk dla bezdomnych.
 • Mieszkańcy podejmują prace poza Schroniskiem bez dozoru.
 • W dalszym ciągu funkcjonuje infolinia do spraw osób bezdomnych.
 • Pielgrzymka do Lichenia i Gniezna.
 • Kolonie letnie dla dzieci z rodzin niedostosowanych społecznie po raz drugi (75 osób).
 • Dokonano wymiany term gazowych oraz remontu sieci gazowej.
 • Kuchnia w dalszym ciągu przygotowuje posiłki dla osób bezdomnych i potrzebujących spoza Schroniska.
 • Z corocznej zbiórki „Zielony Mikołaj” wpłynęło 3.150,- zł.

2002

 • Uroczyście obchodzono 15-lecie istnienia Koła. W Teatrze zostaje wystawiona sztuka na podstawie tekstów naszego mieszkańca Piotra Stańczyka z muzyką Emiliana Proroka – opiekuna w Schronisku, w reżyserii aktora i członka Koła Artura Nełkowskiego.
 • Po raz kolejny organizujemy kolonie letnie dla dzieci z rodzin ubogich i niedostosowanych społecznie.
 • Kolejna edycja ogólnopolskiego turnieju piłki nożnej (7 drużyn); impreza wzbogacona zwiedzaniem Gorzowa.
 • Tradycyjna pielgrzymka do Lichenia.
 • Pielgrzymka trzeźwości do Rokitna.
 • Otrzymujemy w formie darowizny samochód osobowy na użytek przewozu mieszkańców.
 • Dożywianie dla dzieci w świetlicy prowadzonej przez Kościół Baptystów.
 • Wykonuje się remonty w budynku i podniesienie estetyki otoczenia.
 • Tradycyjny festyn z okazji święta Brata Alberta odbywa się pod hasłem „Razem możemy więcej” Na festyn zostają zaproszeni mieszkańcy dzielnicy.
 • Kwestuje „Zielony Mikołaj” ­ zebrał 2.835,07 zł.

2003

 • Rodzi się pomysł przejęcia Schroniska dla zwierząt. Zarząd podejmuje rozmowy z miastem oferując prowadzenie przez Koło schroniska dla zwierząt, co zapewniłoby stałe zajęcie mieszkańcom i miało dla nich duże znaczenie terapeutyczne. Mimo pozytywnej oceny projektu nie udało się go sfinalizować, głównie z uwagi na sprzeciw organizacji zajmujących się zwierzętami.
 • Jest kontynuowana działalność informacyjna przez infolinię.
 • 21 styczeń – zmarł pan Marek Pietrzyk – wieloletni mieszkaniec i wolontariusz, który miał szczególny wkład w życie Schroniska przez długi czas zajmując się sprawami zaopatrzenia i obsługą samochodu. Miał wielki talent do pozyskiwania darów. Po śmierci okazało się, że nie ma żadnych dokumentów a osoba o takich danych personalnych jak nam podawał, nie istnieje, w żadnych ewidencjach. Pochowany został jako Marek Pietrzyk tylko z datą zgony a bez daty urodzenia.
 • Powtarzamy kolonie letnie w Korytowie dla dzieci szczególnej troski.
 • Odbywa się tradycyjna pielgrzymka do Lichenia.
 • Piesza pielgrzymka trzeźwości do Rokitna.
 • Zakupiono samochód dostawczy.
 • Publikacja okolicznościowa „Gazeta Brata Alberta” – wydana dzięki pomocy redakcji Rzeczpospolitej (bezpłatny druk) i Gazety Wyborczej (skład i redakcja).
 • 10 październik – zebranie sprawozdawczo-wyborcze Koła.
 • 13 grudzień – Koło uzyskuje odrębną osobowość prawną i zostaje wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego.
 • Kwestuje – jak co roku – „Zielony Mikołaj” – zebrał 7.695 zł.
 • Usamodzielniło się w tym roku 9 osób.

2004

 • Koło uzyskuje status organizacji pożytku publicznego – rusza kampania zachęcania do odpisów 1% od podatku dochodowego.
 • W budynku gospodarczym uruchomiono noclegownię, w związku z czym wdrożony zostaje trzystopniowy system pracy z podopiecznymi: noclegownia – schronisko – mieszkania treningowe. System uzależnia rodzaj świadczonej pomocy i standard opieki od własnego zaangażowania podopiecznego w proces wychodzenia z bezdomności.
 • Wdraża się program terapeutyczny w ramach Klubu Integracji Społecznej; rozpoczęto pracę nad reintegracją społeczną indywidualnie oraz w grupach wsparcia.
 • Zorganizowano zawody wędkarskie dla mieszkańców.
 • Zakupiono przepływowe ogrzewanie wody w Schronisku.
 • Podjęto współpracę z Sądem – 15 osób odpracowało w Schronisku karę ograniczenia wolności.
 • Nawiązano współpracę z kuratorami sądowymi dla dorosłych.
 • Zaczęto wprowadzać bardziej profesjonalne działania w środowisku osób bezdomnych – przy pomocy zawodowych terapeutów.
 • Kolejna edycja turnieju piłki nożnej – uczestniczyło 9 zespołów.
 • Tradycyjna pielgrzymka do Lichenia
 • Do Schroniska przychodzą pierwsi poborowi, którzy odbywają zastępczą służbę wojskową w naszej placówce.
 • „Zielony Mikołaj” uzbierał 10.393 zł.
 • Usamodzielniły się 23 osoby bezdomne z tego 3 powróciły do rodziny.

2005

 • Pielgrzymka mieszkańców i pracowników do Paradyża i Rokitna.
 • Nasza drużyna wyjeżdża do Łodzi na turniej tenisa stołowego.
 • Czterodniowa pielgrzymka do Lichenia, w jej trakcie mieszkańcy otrzymują możliwość zwiedzenia Sejmu.
 • V ogólnopolski turniej piłki nożnej dla osób bezdomnych
 • Nasz mieszkaniec zostaje przyjęty na studia prawnicze do Poznania.
 • Działa Klub Integracji Społecznej, a w ramach zajęć nieobowiązkowych – kluby zainteresowań.
 • Zorganizowano poradnictwo prawne dla mieszkańców.
 • Zbiórka „Zielonego Mikołaja” przyniosła 11.300 zł.

 

2006

 • Odchodzi dotychczasowy kierownik schroniska Dariusz Obiegło. W wyniku przeprowadzonego konkursu nowym kierownikiem zostaje Sylwia Krasińska.
 • Uruchomiono stronę internetową Koła Gorzowskiego
 • VI edycja Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Nożnej Halowej – uczestniczy 7 drużyn.
 • W mieszkaniach treningowych uruchomiono 7 miejsc.
 • X pielgrzymka do Lichenia.
 • Przedstawiciele naszego Koła uczestniczą w założeniu Parku 750-lecia; zasadziliśmy katalpę nasze drzewko z pamiątkową tabliczką.
 • Dokonano remontu pomieszczeń noclegowni.
 • Zbiórka „Zielonego Mikołaja przyniosła 9.879,20 zł.
 • W tym roku 11 mieszkańców usamodzielniło się, uzyskali oni pracę i wynajęli pokoje.

2007

 • Obchody XX-lecia Koła. W ramach obchodów organizujemy cykl imprez kulturalnych odwołując się do artystycznej przeszłości naszego Patrona. W następnych latach imprezy będą kontynuowane jako Dni Kultury z Bratem Albertem. W ramach obchodów odbyły się:
  • wystawa fotograficzna Daniela Adamskiego – „Portrety mieszkańców Domu Brata Alberta”,
  • koncert dla wolontariuszy Zielonego Mikołaja; wystąpiły zespoły: Kawałek Kulki, Wakacje, Usta Krwawiące Miłością, Drewno From Las, Reggae- Dub i Rock N’Roll,
  • spotkanie w Bibliotece Zbiorów Naukowych ul. Łokietka; wykład „Z przeszłości instytucji dobroczynnych w Landsbergu i Gorzowie Wlkp.” wygłosiły pani Stanisława Janicka i pani Weronika Kurjanowicz,
  • wieczór poetycko muzyczny „W czwartek: muzycznie i poetycznie „Pod Filarami” prowadził pan Marek Piechocki,
  • projekcja filmu „Sie masz Wiktor”,
  • konferencja na temat doświadczeń Koła Gorzowskiego w pracy z bezdomnymi,
  • główne uroczystości jubileuszowe w Teatrze im. J. Osterwy połączone ze spektaklem „Brat naszego Boga” w reżyserii Edwarda Żentary. Podczas uroczystości wręczono medale pamiątkowe, które otrzymali: Stanisław Żytkowski, Radosław Jaroszewicz, Weronika Kurjanowicz, Teresa Klimek oraz Anna i Dariusz Obiegło,
  • msza św. w Katedrze w intencji Towarzystwa i jego podopiecznych. Mszę celebrował biskup Edward Dajczak.
 • Latem zorganizowany został turniej piłkarski dla reprezentacji schronisk Towarzystwa o puchar prezesa Towarzystwa.
 • XI pielgrzymka do Lichenia (8-10.X.), a na szlaku zwiedzanie pobliskich miejsc kultu (Rokitno, Paradyż, klasztor Sercjanów w Puszczykowie) oraz obiektów zabytkowych (Kostrzyn, MRU) i miejscowości wypoczynkowych nad morzem i na wyspie Wolin.
 • W tym roku mieszkańcy uczestniczą w spektaklach teatralnych i seansach filmowych.
 • Kwesta „Zielony Mikołaj daje 10.628.09 zł.
 • W dniu 14 grudnia 2007r. w godzinach wieczornych przeprowadziliśmy pierwszą akcję liczenia i ankietowania osób bezdomnych przebywających w placówkach oraz na terenie miasta w tzw. miejscach niemieszkalnych. Akcję przeprowadziliśmy we współpracy z Gorzowskim Centrum Pomocy i Polityki Społecznej, Policją, Strażą Miejską, Stowarzyszeniem Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna.
 • Likwidacja szamba; wykonano podłączenie do kanalizacji miejskiej budynku schroniska i mieszkań treningowych.
 • W tym roku usamodzielniło się 13 osób bezdomnych.

2008

 • Na posesji schroniska urządzono kącik rekreacyjny z oczkiem wodnym (wykonał mieszkaniec)
 • Wprowadzono cotygodniowe porady lekarskie w Schronisku z udziałem lekarza pierwszego kontaktu.
 • Przeprowadzono kompleksowy remont jadalni, korytarza dolnego, ganku, łazienki, kuchni, umywalni, pomieszczeń magazynowych, pokoi mieszkalnych.
 • przeprowadzony został remont dachu, który był inwestycją planowaną od kilku lat, a jego przeprowadzenie odkładaliśmy ze względu na wysoki koszt prac remontowych – 54.000,00 zł netto.
 • 11 – 25 kwiecień Tydzień Kultury z Bratem Albertem (po raz drugi).
 • W 2008 roku otrzymaliśmy piękną kopię obrazu „Ecce Homo” autorstwa naszego patrona Adama Chmielowskiego – kopia wykonana przez ucznia Liceum Sztuk Plastycznych pod kierunkiem i przy współpracy p. Juliusza Piechockiego zdobi naszą jadalnię. W budynku mieszkań treningowych uruchomiono świetlicę i wyremontowano 3 pokoje.
 • 29 wrzesień – 1 październik – pielgrzymka do miejsc kultu maryjnego i sanktuarium Ecce Homo
 • Z odpisu 1% od podatku zebraliśmy w tym roku 33.285,37 zł.
 • Kwestuje „Zielony Mikołaj”, zbiórka przynosi 17.132,28 zl.
 • W tym roku usamodzielniło się 18 osób.

2009

 • Nastąpiła intensyfikacja szkolenia pracowników Schroniska (udział w spotkaniu kierowników placówek w Kazimierzu, rekolekcjach w Częstochowie oraz w szkoleniach z zakresu integracji społecznej).
 • Zatrudnienia w schronisku rzecznika osoby bezdomnej.
 • W okresie letnim remont całości noclegowni, w tym odgrzybianie ścian (wykonany przez mieszkańców).
 • 19 – 29 marzec – po raz trzeci organizujemy Tydzień Kultury z Bratem Albertem.
 • 30 wrzesień – pielgrzymka do Lichenia.
 • Z odpisu 1% od p0odatku łączna kwota, którą zebraliśmy to 33.355,40 zł.
 • 2 – 4 grudzień – zbiórka „Zielonego Mikołaja” daje kwotę 9.179 zł
 • W tym roku usamodzielniło się 17 osób.

2010

 • Tydzień Kultury z Bratem Albertem został odwołany zaraz po rozpoczęciu z powodu katastrofy smoleńskiej i ogłoszenia żałoby narodowej.
 • 5 – 6 październik pielgrzymka prowadzi do Cudownego Obrazu Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie.
 • Z odpisu od podatku 1% zebraliśmy to 38.659,96 zł.
 • 1 – 3 grudzień – jak co roku odbywa się zbiórka „Zielony Mikołaj”.
 • W tym roku usamodzielniło się 19 osób

2011

 • Mieszkańcy adaptują pomieszczenia na poddaszu budyniu mieszkań treningowych na kaplicę. 16 kwiecień – poświęcenie kaplicy przez biskupa Pawła Sochę i powitanie kopii obrazu Adama Chmielowskiego „Ecce Homo” wraz z relikwiami św. Bernardyny.
 • 16 – 30 kwiecień – w ramach peregrynacji obraz odwiedza 6 gorzowskich parafii.
 • 17 czerwiec – obchody Dnia Patrona: tradycyjny festyn i w jego ramach skecze, monologi, piosenki – w wykonaniu mieszkańców oraz pracowników (niektóre nawet ich autorstwa).
 • 14 – 17 wrzesień – mistrzostwa Kół Towarzystwa w Piłce Nożnej w ośrodku na Długim i spotkanie kierowników schronisk.
 • Przez cały rok trwają poważne remonty w obiekcie mieszkań treningowych, m.in. remont dachu.
 • Listopad – uroczyste obchody 30-lecia istnienia Towarzystwa z udziałem naszych przedstawicieli.
 • Z odpisu 1% od podatku zebraliśmy 38.067,50 zł.
 • 5 – 7 grudzień – tradycyjna zbiórka „Zielony Mikołaj”’ – zebrano 12.527,66 zł.
 • W tym roku usamodzielniło się 13 osób.

2012

 • Dla upamiętnienia 25 lat naszej pracy własnym staraniem wydaliśmy książkę „Drogą Brata Alberta”. „Domu Strażaka”. Przy udziale władz państwowych i samorządowych oraz licznie zaproszonych gości odbyła się prezentacja dwudziestopięcioletniego dorobku naszego Koła. Wręczono również zasłużonym członkom i założycielom Koła, darczyńcom przyznane przez Zarząd Główny medale wybite z okazji trzydziestolecia Towarzystwa. Medale otrzymali: Sylwia Krasińska, Teresa Klimek, Ryszard Popiel, Krzysztof Nuckowski, Jakub Żytkowski, Piotr Kuśmider.
 • W bieżącym roku Koło otrzymało duże wsparcie dla prowadzonej działalności w postaci dotacji MPiPS na realizację zgłoszonego przez nas projektu „Re-start”. W ramach realizacji programu poprawiliśmy standardy materialne naszej bazy – przeprowadziliśmy remont dachu na budynku Mieszkań Treningowych oraz remont części magazynowo – kuchennej i wymiana term gazowych w budynku głównym. Ze środków programu nastąpiło też doposażenie placówek w nowe łóżka, nową pościel, ręczniki, sprzęt komputerowy, urządzenia chłodnicze.
 • Zielone Mikołaje w tym roku zebrały 7.603,53 zł.
 • Koło uczestniczyło w ogólnopolskiej akcji „Talerz Miłosierdzia”, w ramach której rozprowadzano wykonane na zlecenie Towarzystwa talerzyki z naszym nadrukiem i logo. W okresie od 27 listopada do 31 grudnia w Galerii Handlowej Askana współpracujący z nami harcerze z ZHR rozprowadzali talerze i zbierali datki na naszą rzecz – uzyskano łącznie kwotę 6.549,33 zł.
 • 26 listopada Filharmonia zorganizowała koncert charytatywny, na którym zagrali Adam Bałdych i Michał Wróblewski z towarzyszeniem Orkiestry Filharmonii Gorzowskiej pod batutą Krzysztofa Świtalskiego. Wystąpił także Cygański Teatr Muzyczny Terno – zebrano 860 zł.
 • 16 grudnia Gwiazdkowa Grupa Artystyczna prowadzona przez dyrektora Jana Tomaszewicza z Teatru im. Juliusza Osterwy zorganizowała wydarzenie artystyczne w klimacie Świąt Bożego Narodzenia pt. „Przystań i podziel się Wigilią”. Na scenie wystąpili posłowie, senatorowie, radni urzędnicy samorządowi, działacze społeczni – zebrano na rzecz naszego Koła 4574,07 zł.
 • W tym roku usamodzielniło się 11 osób.

2013

 • Odbyła się coroczna zbiórka Zielony Mikołaj.
 • dni Kultury z Bratem Albertem
 • Wieczór pieśni patriotycznych

2014

 • Na początku roku pożegnaliśmy panią Teresę Klimek inicjatorkę i współzałożycielkę Koła Gorzowskiego. Pani Teresa urodzona się 11 października 1929 r., zmarła 29 grudnia 2013 r. W 1987 r. zainicjowała powstanie gorzowskiego Koła Towarzystwa Pomocy św. Brata Alberta. Dwukrotnie była odznaczona nagrodą Ministra Oświaty i Wychowania, a także została wyróżniona nagrodą biskupa diecezji zielonogórsko-gorzowskiej „Człowiek – Człowiekowi”. Ponadto odznaczona Złotą Odznaką Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”, wyróżniona medalem Pro Memoria zasłużona dla województwa lubuskiego, odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Srebrnym Medalem Miejsc Pamięci Narodowej Zasłużona dla Miasta Gorzowa. Teresa Maria Klimek jako pierwsza kobieta w mieście została 2 lipca 2013 r. Honorowym Obywatelem Gorzowa Wielkopolskiego.
 • W bieżącym roku w ramach dofinansowania z MPiPS uruchomiliśmy siłownię dla mieszkańców i członków Koła w budynku przy ul. Strażackiej 63.

2015

 • Koło Gorzowskie przystąpiło do otwartego konkursu ogłoszonego przez Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. na prowadzenie izby wytrzeźwień na kompleksową pomoc osobom nietrzeźwym. Konkurs został wygrany i od dnia 01 października 2015r. Koło Gorzowskie prowadzi kolejna placówkę, pod nową nazwą Ośrodek Pomocy Osobom Nietrzeźwym w Gorzowie Wlkp., ul. Walczaka 27.
 • Organizujemy wieczór kolęd
 • Zebranie Ogólne Koła Towarzystwa Pomocy im.św. Brata Alberta w Gorzowie.
 • Wizyta Prezydenta Miasta Gorzowa Pana Jacka Wójcickiego.
 • Uroczysta Msza św. oraz piknik z okazji dnia Patrona.
 • Na terenie naszej placówki organizujemy Dzień Sportu.
 • Kilku naszych mieszkańców uczestniczy Jubileuszowej Dziesiątej Pielgrzymce Trzeźwości do Rokitna.

2016

 • Sylwia Krasińska przestaje pełnić obowiązki kierownika schroniska
 • Organizujemy Dni Kultury z Bratem Albertem.
 • Nowym Kierownikiem schroniska zostaje Mieczysław Zawałka.
 • Organizujemy Festyn ku czci św. Brata Alberta.
 • Kadra, członkowie Koła oraz mieszkańcy uczestniczą w pielgrzymce do Krakowa.
 • Peregrynacja Krzyża św. Jana Pawła II.
 • Spływ kajakowy.
 • Piknik na zakończenie lata.
 • Zawody wędkarskie mieszkańców DPS.
 • Akcja zapomniane groby.
 • Narodowe czytanie ,,Quo Vadis”-Henryka Sienkiewicza.
 • Wieczór pieśni patriotycznych.
 • Akcja gotowanie ze smakiem.

2017

 • Wieczór kolęd
 • zmarła nasza wolontariuszka Pani Jadwiga Radzewicz
 • Podczas corocznych rekolekcji trzeźwości w Rokitnie, Piotr Kuśmider opowiadał o św. Bracie Albercie.
 • mieszkańcy rozpoczynają czytać książkę o św. Bracie Albercie autorstwa Marii Winowskiej pt.  Znieważone Oblicze.
 • Ogólnopolska akcja liczenia osób bezdomnych.
 • Dni Kultury z Bratem Albertem.
 • Festyn ku czci św. Brata Alberta.
 • Piknik na zakończenie lata
 • Pielgrzymka do Zakopanego.
 • Międzynarodowa Konferencja Poetycka w Poznaniu. Piotr Kuśmider opowiada o metodach pracy z osobami bezdomnymi, w oparciu o duchowość św. Brata Alberta.
 • Zbiórka Zielony Mikołaj

2018

 • Wspólne kolędowanie.
 • Coroczne Dni Kultury z Bratem Albertem.
 • Teatr Kotłownia, premiera filmu pt. Rozwieszony. Obraz wyreżyserował Piotr Kuśmider, główne role zagrali Panowie: Ryszard i Piotr (nasi mieszkańcy). Film powstał na podstawie wiersza o takim samym tytule, autorstwa ks. Jerzego Hajdugi.
 • Piknik ku czci naszego Patrona św. Brata Alberta.
 • Ponownie kapelanem naszej noclegowni zostaje ks. dr Wojciech Miłek
 • Wieczór pieśni patriotycznych.
 • Zbiórka Zielony Mikołaj.

2019

 • Wieczór kolęd.
 • Prywatna osoba przekazuje pieniądze na zakup Mszału. ornatu, ręczniczka do kielicha.
 • Coroczne Dni Kultury z Bratem Albertem.
 • Zebranie Ogólne Koła Gorzowskiego Towarzystwa Pomocy im.św. Brata Alberta.
 • Po raz pierwszy w naszej historii zostało odprawione w naszej placówce Triduum Paschalne.
 • Piotr Kuśmider jedzie na coroczną pielgrzymkę całego Towarzystwa Pomocy im.św. Brata Alberta do Sanktuarium Ecce Homo w Krakowie.
 • Gorzowska Konferencja pt. Pokonać bezdomność. Dobre praktyki w zakresie pomocy osobom bezdomnym.
 • 25-lecie kapłaństwa, naszego księdza Wojciecha Miłka

2020

 • Po raz pierwszy w naszej historii, nagrywamy płytę z kolędami. Sesja nagraniowa odbyła się w naszej stołówce.
 • Turniej w warcaby o puchar naszej noclegowni.
 • 22 listopada 2020 roku zmarł Ryszard Popiel. Długoletni członek naszego Koła ora Komisji Rewizyjnej.
 • 10. grudnia zmarł ks. Wojciech Miłek- nasz kapelan.

2021

 • Swoją pracę jako kierownik placówki kończy Mieczysław Zawałka. Zatrudniamy nowego kierownika Łukasza Niedźwieckiego.
 • Cykliczna uroczysta Msza ś.  i agapa z okazji Dnia św. Brata Alberta.
 • Zmarł Pan Kazimierz, długoletni mieszkaniec. Piastował funkcję palacza oraz konserwatora placówki.
 • Notujemy pierwsze przypadki zachorowań na Covid-19 wśród naszych mieszkańców.

2022

 • Odbyła się tradycyjna Droga Krzyżowa.
 • Dni Kultury z Bratem Albertem w wersji on-line.
 • Odwiedził nas Ksiądz Biskup Paweł Socha.
 • Uroczysta Masza św. i obiad z okazji Dnia Patrona. Eucharystię odprawił ks. Krzysztof Osowski.
 • Bierzemy udział w Narodowym Czytaniu.
 • 16.09.2022 roku zmarł Stanisław Żytkowski. Założyciel naszego Koła, długoletni prezes, członek Rady Naczelnej ZG.
 • Krystyna Stępień zostaje nowym kierownikiem naszego Domu.