1%- nowe przepisy.

Przekaż 1% podatku na Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gorzowskie

Możesz pomagać potrzebującym indywidualnie, ale niosąc pomoc naszemu Towarzystwu, masz gwarancję, że nie zostanie ona przeznaczona na alkohol, że będzie sensownie użyta i pomnożona. Przyczyniasz się też do poprawy bezpieczeństwa; to dzięki nam widzisz mniej żebrzących na ulicach, to dzięki nam zmniejsza się sfera patologii społecznej. Ty również możesz pomóc.

baner

KOŁO GORZOWSKIE TOWARZYSTWA POMOCY im. św. BRATA ALBERTA
ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO, KRS NR 0000184980
W rozliczeniu podatkowym należy podać nazwę naszej placówki oraz numer KRS
Dodatkowe informacje:
Konto Bankowe: 48 8363 0004 0036 0289 2000 0002
ul. Strażacka 66, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. (095) 723 97 47
e-mail: gorzow@bratalbert.net

 

Zgodnie z nowymi przepisami wprowadzone zostały automatyczne rozliczenia za 2018 rok dostępne dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, czyli dla podatników rozliczających się na formularzach PIT-37 i PIT-38.

W zeznaniu takim automatycznie uwzględnione zostaną nie tylko dochody podatnika czy zapłacone w ciągu roku zaliczki, ale również informacje uzyskane z systemu ZUS (wysokość odliczanych składek) czy systemu PESEL (wysokość ulgi na dzieci). Na podstawie zeznań z poprzedniego roku, skarbówka wypełni również z automatu informację o tym, jakiej organizacji podatnik przekazuje swój 1% podatku.

Automatycznie sporządzona deklaracja w formie elektronicznej zostanie udostępniona każdej osobie w dniu 15 lutego. O sporządzeniu takiej deklaracji zostaniemy poinformowani mailowo lub sms-em. Naszego rocznego PIT-a wypełnionego przez skarbówkę będziemy mogli zweryfikować na Portalu Podatkowym pod tym adresem.

https://www.podatki.gov.pl/

Po zapoznaniu się pod wskazanym adresem z treścią wypełnionej już deklaracji, będziemy mogli wykonać jedno z trzech możliwych działań:

  • zaakceptować rozliczenie bez wprowadzania zmian,
  • zmodyfikować dokument (np. zmieniając niektóre dane o przychodach, kosztach czy ulgach, do których skarbówka nie miała dostępu,
  • odrzucić rozliczenie i rozliczyć się samodzielnie.

Osoby, które w latach poprzednich zadeklarowały odprowadzanie 1% na rzecz Koła Gorzowskiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta KRS nr 0000184980 nie muszą wykonywać żadnych operacji, aby 1% w dalszym ciągu odprowadzany był na naszą rzecz. Osoby, które w ogóle nie odprowadzały 1% lub wskazywały inną organizację pożytku publicznego a chcą, by 1% odprowadzany był na naszą rzecz mogą wchodząc na wskazany wyżej adres internetowy złożyć w automatycznej deklaracji odpowiednią zmianę.

Automatyczne rozliczenie będzie dostępne na Portalu Podatkowym do 30 kwietnia. W przypadku, gdy do tego dnia nie wykonamy żadnego z wymienionych wyżej działań, skarbówka automatycznie zatwierdzi przygotowane wcześniej zeznanie i nie będziemy musieli wykonywać żadnych dodatkowych czynności.

Wprowadzenie nowego systemu nie oznacza jednak, że stracimy możliwość dokonania rocznego rozliczenia na dotychczasowych zasadach; nadal możemy wypełnić PIT-a samodzielnie. Jeżeli zdecydujemy się na takie samodzielne rozliczenie do dnia 30 kwietnia, nasz automatyczny PIT przygotowany przez ministerstwo zostanie anulowany i nie będzie brany pod uwagę.