Władze i pracownicy Koła Gorzowiskiego TPBA

Władze Koła:

  • Prezes                                    Stanisław Żytkowski
  • V-ce Prezes                           Piotr Kuśmider
  • Skarbnik                                 Andrzej Korzeniowski
  • Sekretarz

 

  • Członkowie Zarządu 
  1. Tomasz Walkowiak,
  2. Radosław Jaroszewicz
  3. Andrzej Korzeniowski

 

 

Komisja Rewizyjna

  • Przewodniczący                     Ryszard Popiel
  • Członkowie                            Jolanta Nowakowska, Mikołaj Płaczek

 

Pracownicy Towarzystwa

Mieczysław Zawałka – Kierownik schroniska

Piotr Kuśmider – opiekun terapeuta
Wioleta Kruszewska – pracownik socjalny
Robert Jach – pracownik administracyjno – gospodarczy
Robert Olech – opiekun – terapeuta, pracownik opieki medycznej
Jolanta Opiela – opiekun terapeuta
Miłosz Prus- opiekun terapeuta

W sprawach związanych z duszpasterstwem naszej placówki możemy zawsze liczyć na posługę Księdza Proboszcza Eugeniusza Drzewieckiego oraz Księdza Artura Nebelskiego.