Jak Ty możesz pomóc

JAK TY MOŻESZ POMÓC?

 

1. WOLONTARIAT ( akcyjny lub stały)

Wszystkim osobom – zwłaszcza młodym ludziom – dysponującym czasem wolnym oferujemy pracę wolontariusza w schronisku. Z chętnymi podpiszemy umowę na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Wymiar zatrudnienia będziemy dostosowywać elastycznie do możliwości zainteresowanego.

Wolontariat pozwala na zdobycie wiedzy, nowych umiejętności, praktyki oraz na poznanie ciekawych ludzi. Dla młodego człowieka, który nie wykonywał jeszcze pracy zarobkowej wolontariat jest atrakcyjną formą zdobywania doświadczenia zawodowego, uczy przy tym bezinteresowności i wrażliwości na potrzeby innych osób.

Praca wolontariuszy w Schronisku im. Św. Brata Alberta wykonywana jest pod kierownictwem doświadczonych pracowników od wielu lat zajmujących się problemami ludzi bezdomnych. Praca koncentruje się przede wszystkim na bezpośrednim kontakcie z osobami bezdomnymi, pomocy w codziennym funkcjonowaniu i odnajdywaniu się w społeczeństwie poprzez wdrażanie indywidualnych programów pomocy bezdomnym.

Dzięki pomocy wolontariuszy organizowane są zbiórki żywości, odzieży, środków czystości, środków finansowych. Do tradycji okresu przedświątecznego weszła organizowana na ulicach naszego miasta kwesta „Zielony Mikołaj” mająca na celu zebranie środków finansowych na działalność naszego Koła, a także promowanie idei pomocy osobom bezdomnym w duchu św. Brata Alberta.

Do współpracy serdecznie zapraszamy wszystkich ludzi dobrej woli, możesz sam wymyślić i zaproponować formułę współpracy. Powrót bezdomnych do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie wymaga nie tylko stworzenia pewnych warunków materialnych, ale przede wszystkim otwartości ze strony tego społeczeństwa i udzielenia wsparcia na tej trudnej drodze. Jeżeli nie masz czasu na wizyty w schronisku, możesz wybrać metodę „towarzyszenia” wybranej osobie bezdomnej. Wówczas trzeba nawiązać bliższy kontakt z osobą realizującą program wychodzenia z bezdomności i towarzyszyć je w pokonywaniu problemów dnia codziennego, pomagać w rozwiązywaniu problemów życiowych, wskazywać swoim przykładem właściwych wzorców zachowań, motywować do zmiany postaw życiowych, pomagać w odnalezieniu sensu życia i uzyskaniu akceptacji społecznej.

Szczególnie gorąco zapraszamy do wspólnej pracy z nami profesjonalistów. Ich fachowa wiedza jest niezwykle potrzebna i pomocna w rozwiązywaniu skomplikowanych problemów bezdomnych. Gorąco zapraszamy:

– lekarza psychiatrę w celu konsultowania schorzeń i mieszkańców i doraźnej pomocy medycznej;

– lekarza internistę w celu pomocy medycznej dla naszych mieszkańców;

– psychologa do objęcia opieką medyczną mieszkańców Domu, prowadzenia grupy wsparcia, prowadzenia rozmów indywidualnych z mieszkańcami,

– terapeutę uzależnień w celu prowadzenia programów terapeutycznych i konsultacji indywidualnych mieszkańców oraz prowadzenia rozmów motywujących do podjęcia leczenia,

– terapeutę zajęciowego w celu prowadzenia zajęć kulturalno – oświatowych, muzykoterapii z mieszkańcami Domu,

– prawnika w celu pomocy w rozwiązywaniu problemów prawnych naszych mieszkańców.

2.POMOC RZECZOWA

W każdym gospodarstwie domowym, w każdym przedsiębiorstwie znajdują się rzeczy zbędne, jednak wciąż jeszcze użyteczne, przydatne dla wielu osób potrzebujących; znajdują się rzeczy występujące w nadmiarze, którymi można się podzielić. Towarzystwo chętnie przyjmie następującą pomoc:

1.Pościel

Używana, ale niezniszczona pościel, kołdry, poduszki, koce, materace itp. artykułu będą bardzo chętnie przyjęte do schroniska.

Towarzystwo przyjmie też wszelką pomoc żywnościową, środki czystości, meble (zwłaszcza łóżka i tapczaniki), artykuły budowlane. Ważne jest żebyś chciał pomóc, wówczas zawsze znajdziesz coś czym możesz się podzielić.

Jeżeli nie możesz sam dostarczyć do nas rzeczy zbędnych, zadzwoń lub wyślij e-maila; postaramy się przyjechać i odebrać, to co masz do przekazania.

3. POMOC FINANSOWA

Najmniej absorbującą dla darczyńcy formą pomocy jest pomoc finansowa. Ma ona dla nas olbrzymie znaczenie, bowiem funkcjonowanie naszych placówek wymaga wielu płatności gotówkowych. Dlatego wciąż apelujemy o dobrowolne wpłaty na nasze konto:

KOŁO GORZOWSKIE TOWARZYSTWA POMOCY im. ŚW. BRATA ALBERTA
ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
ul. Strażacka 66, 66-400 Gorzów Wlkp.

48 8363 0004 0036 0289 2000 0002

Zwracamy też uwagę, by nie dawać pieniędzy osobom – zwłaszcza mężczyznom – żebrzącym na ulicy. Tak podarowane pieniądze będą przeznaczone przede wszystkim na alkohol i tylko będą prowadzić do dalszej degradacji i wykluczenia społecznego takiej osoby. Każdy z żebrzących może przyjść do prowadzonego przez nas schroniska, gdzie otrzyma niezbędną pomoc. Zamiast dawać pieniądze żebrzącym wskaż im naszą placówkę. Jeżeli znasz osoby bezdomne w sytuacji kryzysowej, potrzebujące pomocy, możesz też zawiadomić o tym nasze schronisko lub Policję.

Wpłata pieniężna przekazana na schronisko, na pewno nie zostanie zmarnowana i będzie efektywnie wykorzystana na pomoc bezdomnym. Równocześnie taka wpłata pozwala na odpis od podatku, o czym piszemy w menu ZWOLNIENIA PODATKOWE.

4. 1% PODATKU

Przekaż 1% podatku na Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gorzowskie

Możesz pomagać potrzebującym indywidualnie, ale niosąc pomoc naszemu Towarzystwu, masz gwarancję, że nie zostanie ona przeznaczona na alkohol, że będzie sensownie użyta i pomnożona. Przyczyniasz się też do poprawy bezpieczeństwa; to dzięki nam widzisz mniej żebrzących na ulicach, to dzięki nam zmniejsza się sfera patologii społecznej. Ty również możesz pomóc.

baner

KOŁO GORZOWSKIE TOWARZYSTWA POMOCY im. ŚW. BRATA ALBERTA
ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
, KRS NR 0000184980
W rozliczeniu podatkowym należy podać nazwę naszej placówki oraz numer KRS
Dodatkowe informacje:
Konto Bankowe: 48 8363 0004 0036 0289 2000 0002
ul. Strażacka 66, 66-400 Gorzów Wlkp., tel.(95) 723 97 47
e-mail: gorzow@bratalbert.net