Brat naszego Boga

7 kwietnia o godz. 17 – zgodnie z programem Dni Kultury z Bratem Albertem – odbyła się w bibliotece wojewódzkiej inscenizacja przygotowana przez młodzieżową grupę teatralną  przy II LO w Gorzowie Wlkp., oparta na motywach sztuki Karola Wojtyły „Brat naszego Boga”. Nad wykonaniem czuwała p. Aneta Gizińska-Hwozdyk, nauczycielka z tejże szkoły.

Jak przyznała sama pani profesor – było to wielkie wyzwanie intelektualne. Wymagało przystosowania obszernego zapisu literackiego do warunków i możliwości zespołu uczniowskiego. Okazało się, że pomysł, jaki wykreowano i zrealizowano, jest znakomity. Przy bardzo dużym skrócie nie zostały zagubione najważniejsze kwestie, a uczyniono to tak zręcznie, że „szwy” nie były widoczne. Całość była przejrzysta i zrozumiała. Uwypukliło się to, co jest w sztuce najważniejsze: jak dojrzewała myśl i dusza malarza Chmielowskiego, jak zrodził się brat Albert i jak zrozumiał on w swojej duchowej przemianie miłosierdzie.

Nie zastosowano jakichś szczególnych dekoracji (zresztą nie było do tego warunków; ot – kilka symboli, poza tym kartony i wielka płachta materiału, która znakomicie zagrała w widowisku.

Młodzi aktorzy wykazali się bezbłędnym zrozumieniem niełatwego myślowo i językowo tekstu. Wypowiadanie kwestii świadczyło o wypracowanej dykcji. Gesty i inne ruchy na zaimprowizowanej scenie bardzo dobrze ilustrowały słowa. Ogólne wrażenie podniosła muzyka włączająca się w odpowiednich miejscach.

Widowisko, mimo oszczędności środków, wręcz pewnego ascetyzmu – odebrałam jako bardzo interesujące, ciekawsze niż kilka innych przedstawień tej sztuki.

Zarząd Towarzystwa im. św. Brata Alberta przesyła Pani Profesor Anecie Gizińskiej-Hwozdyk oraz wykonawcom widowiska serdeczne podziękowanie za tak piękne wsparcie naszej działalności.

Weronika Kurjanowicz

 

IMG_6295

IMG_6323

IMG_6319