Organizacje pozarządowe udzielające pomocy bezdomnym w Gorzowie Wlkp.

1.Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta

ul. Strażacka 66, 66-400 Gorzów Wlkp.

tel. 95 7 239 747,  www.bratalbert.net

 

2. Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna

ul. Słoneczna 63 , 66-400 Gorzów Wlkp.

tel. 95 7 22 54 40, www.bratkrystyn.pl

 

3. Stowarzyszenie Pracowników Służb Społecznych „Krąg”

ul. Teatralna 26, 66-400 Gorzów Wlkp.

tel. 95 7 20 46 00, www.krag.org.pl

 

4. Stowarzyszenie Klub Abstynenta „24 godziny”

ul. Łużycka 32/4, 66-400 Gorzów Wlkp.

tel. 95 7 35 13 42

5. Ośrodek Interwencji Kryzysowej

ul. Okrzei 39 , 66-400 Gorzów Wlkp.

tel. 95 7 21 42 15, www.oik.pl

 

6. Polski Komitet Pomocy Społecznej

ul. Młyńska 3, 66-400 Gorzów Wlkp.

tel. 95 7 22 40 64

 

7. Parafialny Zespół Caritas pw. NMP.

ul. Mieszka I 59, 66-400 Gorzów Wlkp.

tel. 514 009 814

8. Stowarzyszenie Miłosierdzia Św. Wincentego A. Paulo.

ul. Warszawska 45, 66-400 Gorzów Wlkp.

tel. 95 7 32 26 92

 

9. Stowarzyszenie Hospicjum Św. Kamila

ul. Stilonowa 21, 66-400 Gorzów Wlkp.

tel. 95 7 28 22 25, www.hospicjum-gorzow.eu