Mamy nowego kierownika

25 kwietnia 2016 roku schroniskiem zaczął kierować Pan Mieczysław Zawałka, który wygrał ogłoszony przez Zarząd Koła Towarzystwa Pomocy im.św. Brata Alberta w Gorzowie konkurs na stanowisko kierownika placówki. Mieczysław Zawałka urodzony: 11.12.1955 roku posiada wykształcenie filozoficzno-teologiczne, oprócz tego skończył następujące kierunki studiów podyplomowych: Instytut Studiów nad Rodziną- ATK Warszawa, filia w Szczecinie, Organizacja i Zarządzanie w Pomocy Społecznej na Uniwersytecie Szczecińskim. Ponadto posiada 35 letni staż pracy w tym 22 lata w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej a 21 lat na stanowiskach kierowniczych.


Comments are closed.