Ważna informacja

Zarząd Koła Gorzowskiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w
Gorzowie Wlkp, informuje że, pani Sylwia Krasińska z dniem 12.02.2016 r.
przestała pełnić funkcję kierownika schroniska im. św. Brata Alberta
przy ul. Strażackiej 66 w Gorzowie Wlkp. Funkcję p.o kierownika
schroniska pełni obecnie v-ce prezes Koła Gorzowskiego Piotr Kuśmider, a
nowy kierownik wyłoniony zostanie w drodze konkursu. W najbliższym czasie
opublikujemy ogłoszenie o konkursie.

Comments are closed.