Jan Góra

Nasza wspólnota z wielkim smutkiem i żalem przyjęła wiadomość o śmierci ojca 
Jana Góry dominikanina (odszedł 21.12.2015 r.)
W roku 2001 mieszkańcy schroniska oraz kadra przyłączyli się 
do ogólnopolskiej akcji ojca Jana Góry polegającej na przepisywaniu 
Pisma Świętego (fragmentu) na dużych kartach brystolowych o wymiarach 100x70 cm. 
Tak powstała ogromna biblia która następnie została wysłana 
w prezencie Papieżowi św. Janowi Pawłowi II. 
Ojciec Jan Góra przysłał potem do schroniska w prezencie 
dla każdego malutkie różańce. Zdrowaś Mario....

Comments are closed.