Narodowe czytanie 2019.

Narodowe czytanie 2019, my również uczestniczyliśmy w tym wielkim przedsięwzięciu. 22 listopada  zebraliśmy się w jadalni naszej noclegowni. tydzień przed... Continue reading →

Jasnogórskie rekolekcje.

W dniach 14-15 listopada odbywały się w Częstochowie nasze coroczne rekolekcje. To, co nam najbardziej wryło się w pamięć to... Continue reading →

Akcja; zapomniane groby

Mieszkańcy wspólnie z opiekunem od wielu lat odwiedzają groby mieszkańców. Są to mogiły zapomniane przez społeczeństwo a pamiętane przez Boga.... Continue reading →