Święty Brat Albert i ekumenizm.

Jeden z naszych pracowników wyznania ewangelicko-augsburskiego był na spotkaniu chrześcijan Europy Wschodniej i Zachodniej , 7-9 Czerwca 2024r.Myślą przewodnią spotkania było hasło z Listu do Rzymian z rozdziału 8,, Nic nas nie rozdzieli” i nic nas nie odłączy od miłości Chrystusowej. Spotkania miały charakter różnorodny. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Dla dzieci były układanki z Lego, zajęcia plastyczne, malowanie twarzy a także dzieci mogły przejechać się na wózku inwalidzkim na specjalnym torze przeszkód aby na własnej skórze poczuć z jakimi przeszkodami i problemami muszą na co dzień zmierzyć się osoby niepełnosprawne. Były ciekawe konferencje i debaty poświęcone przyszłości chrześcijaństwa w Zjednoczonej Europie .Koncerty na instrumentach dętych połączonych z różnych stron świata muzyków i chórów. Był to czas jedności i wzajemnego poszanowania. Ekumenizm , jedność i braterstwo odczuwało się na każdej ze stron Odry. Po stronie Polskiej -Słubice a po stronie Niemieckiej -Frankfurt .Przedstawicielem kościoła rzymskokatolickiego był arcybiskup Berlina -Heiner Koch a przedstawicielem kościoła ewangelicko augsburskiego w Polsce był biskup Jerzy Samiec. Na spotkaniach , które miały charakter ekumeniczny uczestniczyło 4 tysiące ludzi z różnych kontynentów. Był to czas przyjaźni i budowania Wspólnoty.

Comments are closed.