Bóg się rodzi……..

Dzisiaj wspominamy Narodzenie Pana Jezusa, z tej okazji proszę przyjąć najserdeczniejsze życzenia zdrowia. Wszystko inne nie ma najmniejszego znaczenia. Nasz Patron św. Brat Albert w roku 1902 w jednym ze swoich listów do sióstr albertynek napisał takie słowa: ,,Pan Jezus wszystko na lepsze potrafi obrócić”. Niech te proste zdanie, będzie dla Nas wszystkich nadzieją, że prędzej czy później powrócimy do normalnego funkcjonowania, a pandemia przeminie bezpowrotnie.  Zarząd, członkowie Koła oraz mieszkańcy naszej placówki.

Comments are closed.