Dziękujemy, z całego serca dziękujemy.

Beacie, Ryszardowi, Piotrowi i Tomaszowi Iliaszewiczom składamy serdeczne podziękowanie za podjętą przez  nich inicjatywę, by na pogrzebie ich syna i brata Mikołaja uczestnicy zamiast kwiatów składali datki na rzecz naszego Koła na potrzeby prowadzonego przez nas Domu Brata Alberta dla bezdomnych. Dzięki ich pięknemu gestowi zebraliśmy łącznie 5.954,50 zł. Dziękując, wyrażamy nasze głębokie współczucie dla ich bólu. Kochani – chcemy być z Wami w Waszym cierpieniu, będziemy o Mikołaju i o Was pamiętać w naszych modlitwach prosząc by Dobry Pasterz ukoił Wasz ból a Mikołaja przyjął do swojego królestwa. Zamieszczony obraz jest autorstwa Adama Chmielowskiego (św. Brata Alberta) i nosi tytuł: Cmentarz włoski o zmroku.

Comments are closed.