Prośba o 1%. Nowe zasady.

Zgodnie z nowymi przepisami wprowadzone zostały automatyczne rozliczenia za 2018 rok dostępne dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, czyli dla podatników rozliczających się na formularzach PIT-37 i PIT-38.

W zeznaniu takim automatycznie uwzględnione zostaną nie tylko dochody podatnika czy zapłacone w ciągu roku zaliczki, ale również informacje uzyskane z systemu ZUS (wysokość odliczanych składek) czy systemu PESEL (wysokość ulgi na dzieci). Na podstawie zeznań z poprzedniego roku, skarbówka wypełni również z automatu informację o tym, jakiej organizacji podatnik przekazuje swój 1% podatku.

Automatycznie sporządzona deklaracja w formie elektronicznej zostanie udostępniona każdej osobie w dniu 15 lutego. O sporządzeniu takiej deklaracji zostaniemy poinformowani mailowo lub sms-em. Naszego rocznego PIT-a wypełnionego przez skarbówkę będziemy mogli zweryfikować na Portalu Podatkowym pod tym adresem.

https://www.podatki.gov.pl/

Po zapoznaniu się pod wskazanym adresem z treścią wypełnionej już deklaracji, będziemy mogli wykonać jedno z trzech możliwych działań:

  • zaakceptować rozliczenie bez wprowadzania zmian,
  • zmodyfikować dokument (np. zmieniając niektóre dane o przychodach, kosztach czy ulgach, do których skarbówka nie miała dostępu,
  • odrzucić rozliczenie i rozliczyć się samodzielnie.

Osoby, które w latach poprzednich zadeklarowały odprowadzanie 1% na rzecz Koła Gorzowskiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta KRS nr 0000184980 nie muszą wykonywać żadnych operacji, aby 1% w dalszym ciągu odprowadzany był na naszą rzecz. Osoby, które w ogóle nie odprowadzały 1% lub wskazywały inną organizację pożytku publicznego a chcą, by 1% odprowadzany był na naszą rzecz mogą wchodząc na wskazany wyżej adres internetowy złożyć w automatycznej deklaracji odpowiednią zmianę.

Automatyczne rozliczenie będzie dostępne na Portalu Podatkowym do 30 kwietnia. W przypadku, gdy do tego dnia nie wykonamy żadnego z wymienionych wyżej działań, skarbówka automatycznie zatwierdzi przygotowane wcześniej zeznanie i nie będziemy musieli wykonywać żadnych dodatkowych czynności.

Wprowadzenie nowego systemu nie oznacza jednak, że stracimy możliwość dokonania rocznego rozliczenia na dotychczasowych zasadach; nadal możemy wypełnić PIT-a samodzielnie. Jeżeli zdecydujemy się na takie samodzielne rozliczenie do dnia 30 kwietnia, nasz automatyczny PIT przygotowany przez ministerstwo zostanie anulowany i nie będzie brany pod uwagę.

Comments are closed.