Konferencja Centralna „Pokonać bezdomność”.

29 listopada br. odbyła się Konferencja Centralna „Pokonać bezdomność”, zorganizowana przez Ogólnopolską Federację na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności, pod honorowym patronatem Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Elżbiety Rafalskiej.

Wydarzenie było podsumowaniem cyklu Konferencji Regionalnych o tej samej nazwie, które odbyły się we wrześniu br. w 8 polskich miastach. Na spotkaniach, w których uczestniczyło łącznie ponad 500 osób – przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych – zaprezentowano 32 różnorodne dobre praktyki, ukierunkowane na skuteczne udzielanie pomocy osobom bezdomnym, trwałe usamodzielnienie tych osób oraz zapobieganie powrotowi do bezdomności.

Celem przedsięwzięcia, realizowanego w ramach Modułu IV Programu Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym, było stworzenie okazji do poznania nowatorskich i skutecznych rozwiązań w zakresie wsparcia osób w kryzysie bezdomności.

Na Konferencji Centralnej wszystkie 32 instytucje i organizacje, otrzymały listy gratulacyjne z rąk minister Elżbiety Rafalskiej oraz wiceminister Elżbiety Bojanowskiej, zaś 6 najlepszych dobrych praktyk zostało nagrodzonych nagrodami rzeczowymi. Zaprezentowana została także publikacja zawierająca szczegółowe opisy wszystkich 32 dobrych praktyk, dostępna również w zamieszczonej poniżej wersji elektronicznej. (źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej).

Z naszego Koła dyplom odebrali i w konferencji udział wzięli : Agnieszka Wójcik, Piotr Kuśmider, Mieczysław Zawałka.

Comments are closed.