Minął tydzień (7).

Cotygodniowe sprawozdanie z funkcjonowania placówki; -dwie kolejne osoby oczekują na wyjazd do Obrzyc w celu podjęcia terapii; -przyjęliśmy trzech nowych... Continue reading →