Jak pomagamy

JAK KOŁO GORZOWSKIE POMAGA WYJŚĆ Z BEZDOMNOŚCI?

Towarzystwo przyjęło zasadę, że nie odmawia pomocy żadnemu bezdomnemu, jednakże jest to pomoc na poziomie minimalnym, jakie zapewnia noclegownia lub tylko kąpiel i posiłek. Dalej idąca pomoc wymaga własnego zaangażowania bezdomnego – przede wszystkim uczestnictwa w programie terapeutycznym.

 

PLACÓWKI

1. NOCLEGOWNIA

W dwóch salach na łóżkach piętrowych posiadamy 24 miejsca. W okresie zimowym w razie zaistnienia takiej potrzeby uruchamiane są także dodatkowe miejsca noclegowe na materacach w budynku Schroniska. Placówka funkcjonuje w oparciu o regulamin zatwierdzony uchwałą Koła, jest czynna codziennie od 18.30 do 8.00, oferuje podstawową pomoc podopiecznym polegającą na: ciepłym posiłku obiadowym, możliwości zadbania o higienę osobistą, noclegu. Podstawowym wymogiem stawianym klientom jest trzeźwość.

 

2. SCHRONISKO – DOM BRATA ALBERTA

Podopieczni zamieszkują w 12 pokojach 1, 2, 3, 4 i 5 – osobowych. Razem dysponujemy 34 miejscami. Pokoje na parterze przeznaczone są dla osób niepełnosprawnych.

W Schronisku mieszkają osoby, które decydują się na rozpoczęcie programu wychodzenia z bezdomności. Mieszkańcy otrzymują 3 posiłki dzienne, mają możliwość wymiany odzieży, korzystania z pomocy medycznej, pomocy w załatwianiu spraw socjalnych, uzyskiwaniu świadczeń pieniężnych, uzyskiwaniu uprawnień emerytalno – rentowych itp. Dla każdego mieszkańca opracowywany jest program wychodzenia z bezdomności, mieszkańcy uczestniczą w zajęciach reintegracji społecznej i zawodowej oraz zajęciach klubów zainteresowań.

 

3. MIESZKANIA TRENINGOWE

Do pobytu w mieszkaniach treningowych kwalifikowane są osoby, które rokują na wyjście z bezdomności i usamodzielnienie się – na ogół po zakończeniu programu terapeutycznego w Domu Brata Alberta. Osoby takie podpisują kontrakt, w którym zobowiązują się o umówionym czasie usamodzielnić się i opuścić mieszkanie. Towarzystwo udziela im wszechstronnej pomocy – przede wszystkim w znalezieniu zatrudnienia. Mieszkańcy nie podlegają kontroli opiekunów i korzystają z dużej samodzielności; jest to dla nich okres przejściowy przed pełnym usamodzielnieniem się. Koło dysponuje 9 miejscami w czterech pokojach 1 lub 2 osobowych.