Zestawienie wyników ankiet przeprowadzonych w latach 2006, 2007 i 2010