Profil Mieszkańca DBA

Wieloletnie doświadczenie naszych członków i pracowników pozwala nam zaobserwować pewne zmienne charakteryzujące populację bezdomnych – mieszkańców Domu Brata Alberta. Prowadzimy od 2006 roku własne badania pozwalające nam ilościowo i jakościowo  charakteryzować zjawisko bezdomności w Gorzowie Wlkp. Niemniej jednak każdy bezdomny to indywidualna jednostka. Ich życie to często wypadkowa wielkiej wrażliwości i niskiej odporności na dotykające przeciwności życiowe. Paradoksalnie własnej wyjątkowości zawdzięczają tak skomplikowany los.

 

I.2.1 Profil mieszkańca DBA w 2006 r.

I.2.2 Profil mieszkańca DBA w 2007 r.

I.2.3 Profil mieszkańca DBA w 2010 r.

I.2.4 Zestawienie wyników ankiet przeprowadzonych w latach 2006, 2007 i 2010

I.2.5 Profil mieszkańca DBA w 2013 r.