Prośba o 1,5 %

Prosimy o przekazanie nam 1,5%. Wszystkie przekazane pieniądze zostaną wykorzystane zgodnie z naszymi statutowymi potrzebami. Tym razem do przekazania zachęca... Continue reading →

Prośba o 1,5%

Kochani prosimy o przekazanie nam 1,5 %. Wszystkie przekazane nam pieniądze zostaną wydane zgodnie z naszymi celami statutowymi. W tym... Continue reading →