Koło Gorzowskie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w 2022r. otrzymało dotację.

Koło Gorzowskie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w 2022r. otrzymało dotację w kwocie 30. 560,00 zł w ramach Konkursu Grantowego Wojewody Lubuskiego na dofinansowanie zadania pt.

Priorytet 1. Działania na rzecz osób bezdomnych oraz zagrożonych bezdomnością. Prowadzenie działań interwencyjnych dla osób bezdomnych w sytuacji kryzysowej.

Całkowita wartość realizacji zadania to kwota: 48.560,00 zł.

Koło Gorzowskie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w 2022r. otrzymało dotację z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w kwocie 71.000,00 zł w ramach programu:

„Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”

Moduł II: WSPARCIE OSÓB BEZDOMNYCH

Cel: Prowadzenie działań interwencyjnych i aktywizujących skierowanych do osób bezdomnych.

Całkowita wartość realizacji zadania to kwota: 80.400,00 zł

Comments are closed.