Minął tydzień (19).

Sprawozdanie z funkcjonowania placówki; -18 lipca br. wspólnie ze Stanisławem Żytkowskim odwiedziliśmy Pana Prezydenta Miasta Gorzowa Jacka Wójcickiego. Rozmowy dotyczyły... Continue reading →