Minął Tydzień (3).

Cotygodniowe sprawozdanie z funkcjonowania naszej placówki.

-Choroba dotarła również do naszych drzwi. Mamy aż trzech mieszkańców chorych na Covid-19. Dwóch Panów leży już w szpitalu, a trzeci przebywa w naszym Domu, ale jest odizolowany od innych mieszkańców. W związku z zaistniałą sytuację  do 30.12.2021 roku zaostrzamy przepisy sanitarne  dotyczące funkcjonowania naszej placówki. Powiadomiłem już Panią Prezydent i Dyrektor Wydziały Spraw Społecznych UM;

-Za namową siostry Agnieszki Koteji  albertynki, włączyliśmy się w prace Soboru Diecezjalnego. Dotyczy to każdej diecezji w Polsce. Pierwsze spotkanie odbyło się w czwartek (podczas mojego dyżuru), wybraliśmy przewodniczącego i sekretarza. Sekretarzem został nasz mieszkaniec Pan Piotr Stańczyk, a przewodniczącym Piotr Kuśmider. Reprezentujemy głos ludzi bezdomnych, wykluczonych. W dyskusji już wzięło udział dziesięciu naszych podopiecznych, w czwartek, będziemy znowu kontynuowali prace. Na stronie naszej diecezji jest zakładka dotycząca Soboru, można sobie poczytać szerzej na temat wspomnianego przedsięwzięcia. Po spisaniu wniosków, dokument dołączę  do moich cotygodniowych sprawozdań;

– cały czas trwają przygotowania do świąt;

– wszystkich którzy chcieliby pomóc naszej placówce w przeżywaniu Świąt Bożego Narodzenia, prosimy najpierw o kontakt telefoniczny: 95 723 97 47.

Pozdrawiam serdecznie, szerszych informacji udzielę telefonicznie –Piotr Kuśmider-prezes Koła.

Comments are closed.