Zaczynamy coroczną akcję: Zielony Mikołaj 2019.

Jak każdego roku, i tym razem, Towarzystwo św. Brata Alberta kwestuje na rzecz bezdomnych. 3, 4 i 5 grudnia od 14.00 do 19.00 akcja „Zielony Mikołaj” czyli zbiórka do puszek na bieżące utrzymanie Domu św. Brata Alberta dla bezdomnych przy Strażackiej 66 w Gorzowie. 

W domu przy Strażackiej nocleg, także całodobowy pobyt z wyżywieniem oraz terapia dla wyprowadzenia z bezdomności. 

Na czym polega akcja „Zielony Mikołaj”? Wolontariusze ubrani w charakterystyczne stroje Mikołaja (płaszcze czapki w kolorze zielonym ), zbierać będą pieniądze do specjalnie oznakowanej skarbonki. Osoby kwestujące będą miały przy sobie identyfikator potwierdzający tożsamość z pieczątką Towarzystwa. Wolontariuszami będą głównie uczniowie szkół średnich i uczelni wyższych z Gorzowa. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami akcja „Zielony Mikołaj” otrzymała numer 2019/4108/OR nadany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Po zakończeniu zbiórki i podliczeniu zebranej kwoty pieniężnej informacja zostanie podana do publicznej wiadomości przez prezentację na stronie internetowej www.bratalbert.net, oraz na stronie Portalu Zbiórek Publicznych w zakładce – Sprawozdanie.

Sztab akcji „Zielony Mikołaj” będzie się mieścił w Domu Biskupów przy 30 stycznia 1 – będzie działał od 13.30 do 19.00 w dniach trwania akcji tj. od 3 do 5 grudnia.


Źródło: www.gorzow24.pl

Comments are closed.