Mamy nowego Prezesa, nowy skład zarządu, ale kierunki i wartości pozostają te same.

W dniu 24.10.19 r. odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze naszego Koła. Podczas zgromadzenia zostały szczegółowo omówione następujące punkty.

 1. Powitanie i otwarcie zebrania;
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania, Komisji Skrutacyjnej, Protokolanta oraz Komisji Uchwał i Wniosków;
 3. Stwierdzenie prawomocności Zebrania przez Komisję Skrutacyjną.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Sprawozdanie Zarządu z działalności Koła za okres kadencji.
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Koła oraz wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Koła;
 7. Dyskusja nad sprawozdaniami;
 8. Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Koła;
 9. Zgłaszanie kandydatów na Prezesa Koła;
 10. Wybór Prezesa Koła;
 11. Zgłaszanie kandydatów na pozostałych członków Zarządu Koła;
 12. Wybór pozostałych członków ZarząduKoła;
 13. Zgłaszanie kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej Koła;
 14. Wybór Komisji Rewizyjnej Koła;
 15. Dyskusja na temat kierunków działalności Koła w nowej kadencji i zmiany regulaminu organizacyjnego Koła;
 16. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków;
 17. Głosowanie nad uchwałami i wnioskami;
 18. Wystąpienie nowego Prezesa Koła;
 19. Zakończenie obrad.

 W wyniku wyborów Koło Gorzowskie im .św. Brata Alberta w Gorzowie ma już nowe władze:

Prezes Koła- dr Piotr Kuśmider

Skład Zarządu będą tworzyli: Stanisław Żytkowski, Radosław Jaroszewicz, Andrzej Korzeniowski, Włodzimierz Niewiarowski, Mirosław Potocki, Irena Ryzińska, Tomasz Walkowiak.

W skład komisji rewizyjnej weszły następujące osoby: Ryszard Popiel, Jolanta Nowakowska, Aneta Krutow.

Po przeszło dwudziestu latach z funkcji Prezesa Koła zrezygnował Pan Mec Stanisław Żytkowski. Będzie jednak dalej członkiem zarządu Koła, a co za tym idzie wspierał nas swoją wiedzą dotyczącą przepisów prawnych oraz zarządzania. Odchodzącego Prezesa wszyscy żegnaliśmy gromkimi, długimi brawami. Tak samo serdecznie  witamy nowego Prezesa dr Piotra Kuśmidera, życząc mu wielu radości i owocnych decyzji.

Comments are closed.