Akcja; zapomniane groby

Mieszkańcy wspólnie z opiekunem od wielu lat odwiedzają groby mieszkańców. Są to mogiły zapomniane przez społeczeństwo a pamiętane przez Boga. Często skupiamy się w życiu na tym, kto ma najbogatszy grób, jakie piękne kwiaty, jak kto jest ubrany z odwiedzających ,jakie kolorowe znicze a zapominamy o jednym : modlitwie i upamiętnieniu umarłych, o tym czego nas nauczyli w życiu, jakie wartości nam przekazali. Tak  bez osadzania, że jeden człowiek jest bezdomny a drugi Pan. Jednakowy Krzyż jest na grobie jednego i drugiego (tekst Robert Olech- opiekun-terapeuta).

Comments are closed.