Gorzowska konferencja pt. Pokonać bezdomność.

Wspólnie Ogólnopolską Federacją na Rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności  byliśmy organizatorami konferencji pt. ,,Pokonać bezdomność. Dobre praktyki w zakresie pomocy osobom bezdomnym”. Spotkania odbyło się w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej. Udział wzięli przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz jednostek budżetowych. Oprócz części teoretycznej były również warsztaty w których mogliśmy wymienić się swoimi doświadczeniami zawiązanymi z funkcjonowaniem naszych placówek z których korzystają osoby bezdomne.

Comments are closed.