Zebranie Koła Gorzowskiego Towarzystwa Pomocy im.św. Brata Alberta.

Siódmego marca Br. o godzinie 17.00 odbyło się zebranie Koła gorzowskiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Gorzowie. W spotkaniu uczestniczyło dwanaście osób. Dyskutowaliśmy w mieszkaniach treningowych, przy ulicy Strażackiej 66. Poniżej zamieszczamy porządek obrad.

  1. wybór dwóch delegatów i zastępcy delegata Koła na Zjazd Delegatów w dniu 13 kwietnia 2019 na Górze św. Anny;
  2. przedstawienie sprawozdanie finansowego, merytorycznego i opisowego z działalności za rok 2018;
  3. opinia komisji rewizyjnej do sprawozdań;
  4. przedstawienie sytuacji po I kwartale bieżącego roku, dyskusja i podjęcie uchwał zatwierdzających sprawozdania;
  5. przedstawienie i przyjęcie preliminarza na rok 2019;
  6. przedstawienie funkcjonowania prowadzonych placówek;
  7. Dni Kultury z Bratem Albertem i plany działań merytorycznych w roku bieżącym;
  8. sprawy różne – informacja o składkach członkowskich, zbiórka składek.

Comments are closed.