Wspaniały dar, dla naszej wspólnoty.

Nasz kapelan ksiądz Wojciech Miłek, został poproszony o pomoc w corocznej wizycie duszpasterskiej zwanej kolędą. Podczas odwiedzin w jednym z mieszkań, zaczął rozmawiać z Panem Tadeuszem Kruczyńskim. Dialog dotyczył spraw związanych z codziennym życiem, wiarą itp. Kiedy ksiądz Wojciech poinformował, że na co dzień jest kapelanem Towarzystwa Pomocy im.św. Brata Alberta w Gorzowie, rozmówca podarował pieniądze. Otrzymana kwota została od razu wydana na zakup: Mszału, ornatu, ręczniczków do kielicha. Jest to pierwszy wypadek w naszej historii, kiedy osoba postronna nie związana z naszym towarzystwem zakupiła nam na tak dużą kwotę rzeczy potrzebne do godnego odprawiania  cotygodniowej Mszy św. Jeszcze raz składamy po albertyńsku serdeczne Bóg zapłać.

Comments are closed.