Podsumowanie zbiórki Zielonego Mikołaja.

Koło Gorzowskie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta serdecznie

dziękuje mieszkańcom Gorzowa Wlkp. i wszystkim ofiarodawcom, którzy

złożyli swoje datki w trakcie naszej kwesty „Zielony Mikołaj”.

Dziękujemy również tym którzy pomogli nam w przygotowaniu i

przeprowadzeniu tej akcji. Mediom, które nagłośniły naszą zbiórkę,

pedagogom i uczniom szkół gorzowskich oraz studentom Centrum Kształcenia

Zawodowego i Ustawicznego za poświęcony czas i trud przeprowadzenia

kwesty a także pracownikom i członkom Koła jak również mieszkańcom

naszych placówek. Dziękujemy także uczestnikom Warsztatów Terapii

Zajęciowej i Dziennego Domu Samopomocy. Dzięki Państwa ofiarności i

zaangażowaniu zebraliśmy kwotę 12 627,53 zł. Pozwoli nam to na

zapewnienie właściwej pomocy osobom bezdomnym. Jeszcze raz serdecznie

dziękujemy.

Zarząd Koła Gorzowskiego TPBA.

 

Podsumowanie zbiórki Zielonego Mikołaja.

Comments are closed.