Boże Narodzenie 2018.

Składam najserdeczniejsze życzenia świąteczne wszystkim naszym mieszkańcom, pracownikom, członkom i przyjaciołom. Bóg się rodzi, niesie nadzieję i radość; także dla zagubionych i pogrążonych w czarnej godzinie. Nadzieja i radość, jaką niesie Dzieciątko, niech Wam wszystkim towarzyszy, niech zagości w waszych sercach, rodzinach, domach, w pracy i w odpoczynku, niech przemienia Wasz świąt. W tym roku wieczerzę wigilijną w Domu Brata Alberta rozpoczynamy o godzinie 15,00. Wszystkich, którzy mogą przyjść, serdecznie zapraszam, podzielimy się opłatkiem i zaśpiewamy „… wstańcie pasterze Bóg się Wam rodzi.” Stanisław Żytkowski

Comments are closed.