Życzenia Wielkanocne.

Wszystkim członkom i przyjaciołom naszego Koła i całego Towarzystwa, ich rodzinom, naszym mieszkańcom – składam najserdeczniejsze życzenia świąteczne. Niech radość zmartwychwstania Chrystusa będzie udziałem Was wszystkich, niech wiara, że naprawdę zmartwychwstał nigdy Was nie opuszcza, niech nie opuszcza Was nadzieja, jaką to zmartwychwstanie niesie, a miłość, której Zmartwychwstały żyjąc jako człowiek nauczał i dawał świadectwo, niech towarzyszy Wam zawsze w spotkaniu z drugim człowiekiem.

Stanisław Żytkowski

Comments are closed.