Narodowe czytanie „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego.

W dniu 24 listopada 2017 r. o godz. 14.00 w jadalni naszego Schroniska odbyło się Narodowe czytanie 2017 r. Akcja powstała z inicjatywy mieszkańców Schroniska, Noclegowni i członków Zarządu naszego Towarzystwa. Przy skromnym poczęstunku czytano biografie pisarza Stanisława Wyspiańskiego oraz jego znakomity utwór pt. „Wesele”. We wspólnym spotkaniu wzięli udział :kierownik, pracownicy, członkowie zarządu, mieszkańcy schroniska, noclegowni oraz mieszkań treningowych. Spotkanie nawiązywało do ogólnonarodowego czytania dzieł polskich twórców ogłaszanego corocznie przez Prezydenta RP i przebiegło w bardzo miłej i pogodnej atmosferze.

Comments are closed.