Zebranie koła 10 marzec 2015 roku.

Serdecznie zapraszamy na zebranie Koła Gorzowskiego Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta w Gorzowie Wlkp., które odbędzie się w dniu 10 marca 2015 o godzinie 17,00 w budynku mieszkań treningowych (na przeciwko schroniska) ul. Strażacka 63.

Przewidywany porządek:

  1. przedstawienie sprawozdanie finansowego i merytorycznego z działalności za rok 2014, opinia komisji rewizyjnej do sprawozdań i podjęcie uchwał zatwierdzających;
  2. przyjęcie preliminarza na rok 2015;

  3. wybór dwóch delegatów na Walne Zebranie Delegatów we Wroclawie w dniu 25 kwietnia 2015;

  4. przedstawienie i dyskusja nad projektem nowego statutu Towarzystwa, który będzie poddany pod głosowanie na WZD 25.IV.2015;

  5. dyskusja o planowanych działaniach na rok 2015 i programach, w których Koło będzie aplikować o środki finansowe – ewentualnie przyjęcie planów działania;

  6. przedstawienie programu Dni Kultury z Bratem Albertem i udziału członków Koła w wydarzeniach;

  7. omówienie udziału członków Koła w zbiórce odpisu 1% od podatku;

  8. podjęcie uchwały o utworzeniu stanowisk: instruktora terapii ruchowej, instruktora terapii zajęciowej, psychologa, terapeuty uzależnień, doradcy zawodowego, streetworkera oraz ustalającej zakresy czynności dla tych stanowisk;

  9. informacja o składkach członkowskich, zbiórka składek;

  10. sprawy różne.

Wszystkie dokumenty będące przedmiotem obrad można będzie pobrać ze strony internetowej naszego Koła; umieszczone będą w zakładce Stowarzyszanie/Zebrania koła. Z uwagi na statutowy obowiązek podjęcia przez zebranie Koła uchwał zatwierdzających sprawozdania za rok 2014 prosimy wszystkich członków Koła o niezawodną obecność.

Comments are closed.